En ny karavan med centralamerikanska ekonomiska migranter rapporteras ha formerats och vara på väg mot Mexikos gräns med slutmål att ta sig in i USA. Det uppges handla om ett par tusen personer.

Tidigare har rapporterats om en liknande men större karavan bestående av någonstans mellan 7 000 och 10 000 ekonomiska migranter vars avsikt är att ta sig illegalt in i USA.

LÄS MER: Migrantkaravan med destination USA växer – Trump stryper biståndet till länder som låter den passera

Den nya karavanen uppges i huvudsak bestå av människor från Honduras som hoppas på ett ekonomiskt bättre liv som illegal invandrare i USA. De ska för närvarande befinna sig i eller i närheten av Guatemala där de gjort tillfälligt stopp. Under onsdagen avser de att åter sätta sig i rörelse vidare norrut.

Ytterligare migrantkaravaner förväntas formas de närmaste dagarna och börja röra sig upp mot USA. Bedömare tror att detta endast är början på något mycket långvarigt.

Länder i sönderfall
Grundorsaken till migrantströmmarna är att folken i många centralamerikanska länder varit oförmögna att bygga fungerande samhällen. Flera länder i regionen håller på att falla sönder i vanstyre, korruption och kriminalitet. Allra värst är det i länder som Venezuela där folket valt att anförtro socialister/kommunister makten.

Nu vill man ta sig till länder vars folk lyckats bättre för att komma i åtnjutande av dessa länders välstånd. Orsakerna och drivkrafterna är desamma som för de omfattande migrantströmmarna från MENA till Europa.

Politiskt spel bakom
Det spekuleras även i politiska motiv där vänsterregimerna i Venezuella och Kuba sägs underblåsa karavanerna med syfte att skapa en konflikt mellan USA och USA-vänliga President Juan Orlando i Honduras i hopp om att driva landet politiskt vänsterut.

Kriminella infiltrerar
På samma sätt som våldsbejakande islamister med terroravsikter döljer sig i migrantströmmarna till Europa befaras många kriminella ha infiltrerat de karavaner av centralamerikaner som nu är på väg upp mot USA.

USA kan sätta in militär
Den amerikanska regeringen har aviserat att man om så krävs kommer att sätta in militär för att stoppa storskaliga försök att illegalt ta sig in i USA. Man flaggar också för indragna ekonomiska bidrag till de centralamerikanska länder som inte gör allt i sin makt för att stoppa karavanerna.

LÄS MER: Migrantkaravan på väg mot USA – Trump hotar med militär