➤ Medan det firas i Israel, protesterar palestinierna.

Balfourdeklarationen i november 1917 lade grunden för det som skulle komma att bli Israel. Den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour gjorde då klart att den brittiska regeringen stöder förslaget att upprätta ett judiskt hemland i Palestina.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är i London för att delta i minnesceremonierna av deklarationen. I dessa deltar även den brittiska premiärministern Theresa May som uttrycker stolthet över landets roll i skapandet av Israel.

I Palestina, där samma deklaration betraktas som en tragedi, kräver man istället en ursäkt av Storbritannien.

Trots att ungefär hälften av dagens israeliska judar har rötter i arabländerna betraktas Israel inte sällan i arabländerna som ett europeiskt koloniakt projekt.