I Göteborg skickade kommunen ut en inbjudan på sex olika språk till omkring 100 nyanlända familjer. Intresset för att barnen skulle bli en del av det svenska samhället och kulturen tycks dock ha varit svalt då ingen sedan dök upp på dialogmötena.

Från och med den 1 juli träder nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att kommunerna blir skyldiga att arbeta aktivt för att nå barn mellan tre och fem år som inte går i förskolan. Alla barn vars föräldrar bott i Sverige kortare än fem år ges automatiskt en plats i förskolan. Syftet är att gynna språkutvecklingen.

LÄS ÄVEN: Utbredd ”hedersproblematik” i Malmös förskolor

I Göteborg har kommunen försökt nå ut till föräldrarna i förväg genom att bjuda in till dialogmöten på öppna förskolor i Hjällbo och Biskopsgården. En inbjudan skickades via post till ungefär 100 nyanlända migranterfamiljer på sex olika språk men ingen kom.

– Tyvärr blev det väl så som vi på något sätt hade en känsla av att det inte kommer komma så mycket folk, så det kom ingen till de här mötena. Det blir en bekräftelse på att vi behöver hitta nya sätt för att nå ut, säger Nina Åkeson, projektledare på förskoleförvaltningen, till statstelevisionen.

Personalens språkutveckling

 – Det är jätteviktigt att barnen inte bara får en plats i förskola, vi behöver också säkerställa att förskolan är kvalitativ och bra för barnen. Det räcker inte med att bara jobba med barnens språkutveckling, utan på vissa förskolor behöver vi också arbeta med medarbetares språkutveckling, säger Johan Forsstrand, utbildningschef för område Nordost på förskoleförvaltningen.

Rädsla för att få barnen tagna

En av dem som nobbade inbjudan är Nadia som kom till Sverige från Afghanistan när hon var gravid. Hon hade hon hört skrämmande rykten.

– Jag var rädd att barnen skulle tas ifrån mig och separeras från sin mor. Det oroade mig.

Brist på tillit till svenska myndigheter, i synnerhet socialtjänsten, och oro för att barnen inte kommer att lära sig sitt modersmål beskrivs som de främsta skälen till att nyanlända föräldrar väljer att vänta med förskola.

LÄS ÄVEN: Förskola utbildas i att upptäcka kriminellt beteende