Den nya lagen som förbjuder maskering på offentlig plats infördes för sex månader sen. Sedan dess har 20 personer delgivits misstanke om brottsrubriceringen varav tolv sedan även fällts.

Det var den 1 augusti 2018 som lagen trädde i kraft. Den som trotsar förbudet riskerar böter på 1 000 danska kronor, en summa som höjas till 10 000 ifall det sker vid upprepade tillfällen. Undantag kan göras då det föreligger ett så kallat rimligt syfte, som kallt väder. I dessa fall blir det upp till polisen att avgöra om brott begåtts eller inte. Lagen röstades igenom med en stor majoritet i Folketinget, 75 röster för och 30 emot.

Oförenligt med danska värderingar
Enighet råder om att plaggen är kvinnoförtryckande och oförenliga med danska värderingar. Dansk Folkeparti, som var de som ursprungligen föreslog förbudet, ville gå ett steg längre och införa fängelsestraff för överträdelser av förbudet.

Till och med den 15 januari i år har 105 anmälningar skett om överträdelser mot maskeringsförbudet och tolv personer har dömts till böter. Dock avslöjar statistiken från den danska polisen inte exakt hur många fall som rör sig om den muslimska burkan eller andra typer av maskeringar – minst ett fall ska inte handla om vare sig burka eller niqab.

På rätt väg
Hos Dansk Folkeparti säger Martin Henriksen, migrationspolitisk talesperson, att siffrorna visar att lagen faktiskt haft en reell effekt och att man nu är på rätt väg.

Behöver Sverige en liknande lag?