Under årets första fyra månader delade Migrationsverket ut drygt 40.000 uppehållstillstånd, den stora majoriteten till asylsökande och anhöriginvandrare. Om tillståndsgivningen fortsätter i samma takt året ut kan rekordnoteringen 120.000 utdelade uppehållstillstånd uppnås. Detta trots de aviserade åtstramningarna efter 2015 års asylkaos och systemkollaps.

Det är anhöriginvandrare till tidigare asylinvandrare som dominerar under januari-april med nästan 16.000 beviljade ärenden. Näst på tur är asylsökarna där nästan 8.000 beviljats uppehållstillstånd under perioden. På tredje plats kommer barn till vuxna migranter som har uppehållstillstånd. Den gruppen uppgår till något färre än 3000 beviljade ärenden.

Med bibehållet tempo på utdelningen av uppehållstillstånd kan årssiffran överstiga 120.000. Det är i så fall den tredje högsta siffran någonsin och bara marginellt lägre än de för 2016 (150.000) och 2017 (135.000).

De vanligaste ursprungsländerna är Syrien, Irak, Iran, Uzbekistan, Eritrea, Somalia och Afghanistan.

Siffrorna ska ställas i relation till de senaste årens uppgifter från regeringen om att man efter 2015 års asylkaos och systemkollaps stramat åt invandringen ordentligt och nu hävdar att Sverige ligger på EU:s miniminivå.