Den grova gängkriminalitet i Sverige som eskalerar för varje år och som nu vuxit sig så stark att regering och myndigheter har förlorat slaget mot den har en tydlig orsak: den är en direkt följd av den massinvandringspolitik som regeringar av skiftande kulör har fört under flera decennier. Göteborgs-Posten konstaterar att av de 13 ledarna för stadens kriminella gängkonstellationer har samtliga utomvästlig invandrarbakgrund.

Att ha fått privilegiet att komma till Sverige från ett lågutvecklat land och ta del av alla förmåner det innebär räcker inte för många invandrare. Man vill ha ”spänning och snabba pengar”, det konstaterar kriminologen Amir Rostamis som GP har talat med och beskriver detta som den ”grundläggande nämnaren” till varför invandrare i förorten ratar ett hederligt ”svenne”-liv till förmån för ett kriminellt med vapen i hand.

Kriminolog: Ett val att bli kriminell

Själv betraktar sig Rostamis som ett exempel på att det går att göra andra livsval för den som vill. Han är född i Iran, kom hit med sin familj som migrant och växte upp i det sedan ett antal decennier invandrardominerade och problemtyngda området Frölunda. Han beskriver uppväxten som fylld av riskfaktorer för att bli kriminell men i stället för att slå in på brottets bana valde han att studera.

Enligt Rostamis kan långt ifrån alla skylla på att de inte har huvud att klara skolan. Kriminologen menar att det i synnerhet i ledarskiktet inte är några dumskallar som sitter, de har bara valt att använda sitt huvud för att planera och begå brott i stället för något annat.

Enorma kostnader för samhället

Polisen bedömer att de aktivt livsstils- och gängkriminella i ”utsatta” områden, från ledare till springpojkar, är så många som 5 000, varav cirka 1 000 i Göteborg. Nästan alla har utomvästlig och ofta asylrelaterad invandrarbakgrund.

Under sin mest brottsaktiva period i livet som normalt sträcker sig över 15 år kostar var och en av de här invandrade brottslingarna skattebetalarna i snitt uppemot 25 miljoner kronor. Sammanlagt alltså en ekonomisk börda för samhället på 125 miljarder kronor.

Adderas ska också de uteblivna intäkter för samhället i form av arbete och inbetald skatt som dessa personer skulle ha bidragit med om de valt ett hederligt liv i stället för ett kriminellt. Utöver detta tillkommer all skada dessa personer ställer till med som inte kan värderas i pengar.

Tolv bakom lås och bom, en på flykt

I det gängkriminella ledarskikt som GP kartlagt är samtliga första eller andra generationens migranter. Tolv av dessa sitter för närvarande bakom lås och bom medan en är på flykt från rättvisan då han avvek i stället för att inställa sig på fängelset för att avtjäna sitt straff.

Vilka som i deras ställe nu styr de kriminella invandrargängen är i flera fall höljt i dunkel och där polisen vet saknas ofta bevis. Bland de högsta ledarna deltar man ofta heller inte aktivt i utförande av brotten, man är bara hjärnan bakom dem och därför svåra att knyta till brottsligheten på ett sätt som räcker för fällande dom i domstol.

SR och SVT hjälper kriminella gängen rekrytera

Rekryteringsunderlaget när någon hamnar i fängelse eller skjuts ihjäl är mycket stort. Bland unga invandrare i förorten lockar det som man uppfattar det tuffa gängkriminella livet stort. Det livet romantiseras i den i dessa kretsar populära gangsterrappen och dessa artister får också draghjälp och legitimitet av den svenska kulturvänstern som dominerar media och prisutdelningsgalor. Skattefinansierade SR och SVT har här en framträdande roll.

Gemensamt för ledargestalterna är utöver deras invandrarbakgrund – hälften är inte ens födda i Sverige – att de i de flesta fall varit livsstilskriminella sedan ung ålder, dömts till milda påföljder och sedan fortsatt begå brott. De tillhör i flera fall familjer och klaner där många är grovt kriminella över flera generationer. När en hög ledargestalt skjuts ihjäl tar vanligen en släkting över.

Kriminaliteten går aktivt i arv, förklarar Rostamis, när fäder och andra släktingar lär upp sönerna i att begå brott. För samhället att omvända dessa individer till ett hederligt liv är en närmast oöverstiglig uppgift, menar Rostamis, som kräver långt mer resurser än vad som finns eller rimligen kan allokeras till den uppgiften.

Tretton gängledare

Daniel-Tadesse. Bild: Polisen.

Daniel Tadesse, född 1991, ledare i s.k. M-falangen i Frölunda

Senast dömd i april i år för flera fall av förberedelse till mord, rån och försök till grov utpressning till 4 år och 6 månaders fängelse. Han är tidigare dömd för bland annat grovt narkotikabrott, grov misshandel, hot mot tjänsteman och stöld.

Deldar Omar. Bild: Polisen.

Deldar Omar, född 1989, ledare i s.k. Bergsjögänget

Senast dömd i april i år för synnerligen grovt narkotikabrott och medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling till 9 års fängelse. Han är tidigare dömd för bland annat människorov, grov misshandel, olaga frihetsberövande, rån, försök till grovt narkotikabrott, vapenbrott och dopningsbrott.

Ziad Abouali. Bild: Polisen.

Ziad Abouali, född 1987, ledare i s.k. Z-falangen i Frölunda

Senast dömd i mars i år för grovt narkotikabrott, sabotage mot blåljusverksamhet och hot mot tjänsteman till 5 år och 6 månaders fängelse. Är tidigare dömd för bland annat bedrägeri och grovt narkotikabrott.

Mohammad Amiin Sheikh Muhiadiin: Bild: Polisen.

Mohammad-Amiin Sheikh Muhiadiin, född 1999, ledare i s.k. Nya Norra i Biskopsgården

Senast misstänkt och i januari häktad för mordförsök. Är tidigare dömd för bland annat grov misshandel och flera fall av grovt vapenbrott och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Hashem Ali Khan. Bild: Polisen.

Hashem Ali Khan, född 1997, ledare i s.k. Hjällbonätverket och Ali Khan-nätverket

Senast dömd i oktober förra året för synnerligen grovt narkotikabrott till 7 års fängelse. Är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och upprepade trafikbrott.

Adam Abdulahi. Bild: Polisen.

Adam Abdulahi, född 1987, ledare i s.k. Norra Biskopsgården

Senast dömd i december 2016 för medhjälp till två mord, medhjälp till 24 mordförsök, medhjälp till framkallande av fara för annan, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott till livstids fängelse. Avtjänar sedan 2017 straffet i Danmark där han är medborgare. Är tidigare dömd för bland annat grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Rawa Rada. Bild: Polisen.

Rawa Rada, född 1991, ledare i s.k. Backagänget

Senast dömd i juni 2020 för synnerligen grovt narkotikabrott till 7 års fängelse. Tidigare dömd för bland annat våldsamt motstånd, narkotikabrott och flera trafikbrott. Dömdes också för mordförsök och grovt vapenbrott till sex års fängelse, men friades i brist på bevis när domen överklagades till hovrätten.

Amir Al Rubeji. Bild: Polisen.

Amir Al Rubeji, född 1987, ledare i s.k. Hjällbonätverket

Senast dömd förra året i två olika mål för medhjälp till försök till grov misshandel, medhjälp till grovt vapenbrott och anstiftan av grov skadegörelse till 4 år och 6 månaders fängelse. Senare samma år dömdes han även för synnerligen grovt narkotikabrott till 5 års fängelse. Är tidigare dömd för bland grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott, olaga hot, misshandel, försök till rån, våld och hot mot tjänsteman och stöld.

Maziar Vermahmood. Bild: Polisen.

Maziar Vermahmood, född 1985, ledare i s.k. M-falangen i Frölunda

Senast dömd i april i år (tillsammans med bl.a. Daniel Tadesse ovan) för fyra fall av förberedelse till mord, medhjälp till rån och vapenbrott till 5 år och 9 månaders fängelse. han friades i samma mål i brist på bevis från människorov. Han försattes också på fri fot inför överklagandet och flydde då landet. Han är nu internationellt efterlyst. Han är tidigare dömd för bland annat grovt vapenbrott, näringspenningtvätt, dataintrång, förberedelse till urkundsförfalskning och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Michael Mekonne. Bild: Polisen

Michael Mekonne, född 1986, ledare i s.k. Backagänget

Senast dömd förra året för två fall av grovt narkotikabrott till fängelse i 7 år och 6 månader. Är vid sidan av ett trafikbrott inte tidigare dömd för brott i Sverige men har figurerat i en rad brottsutredningar som misstänkt och har åtalats för men friats från brott efter att underhuggare tagit på sig skulden.

Eddie Jobe. Bild: Polisen.

Eddie Jobe, född 1988, ledare i s.k. A-falangen i Södra Biskopsgården

Senast dömd för några år sedan för grov utpressning, förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri till fängelse i 6 år och 8 månader. Är tidigare dömd för bland annat grovt häleri, grovt penningtvättsbrott, stöld, grovt vapenbrott, narkotikabrott och misshandel.

Sebastian Jobe. Bild: Polisen.

Sebastian Jobe, född 1991, ledare i s.k. A-falangen i Södra Biskopsgården

Senast dömd i år för anstiftan av mord och tre fall av förberedelse till mord till fängelse på livstid och i ett annat mål för grov misshandel och grovt olaga hot. Är tidigare dömd för bland annat grovt vapenbrott, narkotikabrott och stöld.

Shorsh Goulara. Bild: Polisen.

Shorsh Goulara, född 1998, ledare i s.k. G-falangen i Frölunda

Senast dömd i mars förra året i dansk domstol förberedelse för rån, kidnappning, misshandel och utpressning till fem års fängelse. Är tidigare dömd för bland annat grov stöld och häleri. Var länge misstänkt för medhjälp till mord men den utredningen lades ner.