På onsdagen häktades den 16-åring häktad som gripits misstänkt för delaktighet i mordet på en hitrest tiggare i Huskvarna i början av augusti.

Ynglingen är på sannolika skäl – den högre misstankegraden – misstänkt för brottet. Ytterligare en yngling är också misstänkt men uppges vara under 15 år och är därför inte straffmyndig.

Åklagaren ville även belägga 16-åringen med särskilda restriktioner och skriver i en särskilt tilläggsruta i häktningsframställan som Samhällsnytt har tagit del av att det föreligger ”synnerliga skäl” för häktning, utöver att den misstänkte kan komma att undanröja bevis och på annat sätt försvåra brottsutredningen.

16-åringen är född i Sverige med bakgrund i Ungern på faders sida. Den andre ej straffmyndige gärningspersonens namn är belagt med sekretess.

Häktningsbeslutet kommer att överklagas, uppgav 16-åringens advokat. Åtal ska vara väckt senast den 13 september.

Det var den 8 augusti som en man i 50-årsåldern som rest till Sverige för att tigga hittades död i en park i Huskvarna. Dödsorsaken var till att börja med oklar men efter obduktion och polisutredning kunde det fastställas att mannen misshandlats till döds och att han dessförinnan förnedrats av gärningspersonerna.