En 16-årig yngling begärdes på onsdagen häktad misstänkt som gärningsman till en uppmärksammade gängkriminell dödsskjutning i det invandrardominerade och hårt brottsutsatta området Nyfors i Eskilstuna för en knapp vecka sedan. På torsdagen beslöt tingsrätten att 16-åringen ska häktas.

Det var den 17 september som en 16-årig yngling sköts ihjäl i det ”utsatta området”. Misstankar riktades snart mot den jämnårige yngling med invandrarbakgrund som nu har begärts häktad. Dessa har nu stärkts så pass att häktningsbegäran sker på ”sannolika skäl”, den högre misstankegraden, och med restriktioner.

Åklagare Maria Edström som håller i målet är förtegen med uppgifter om utredningen och den misstänkte. Hon lämnar samtidigt i en kommentar till SVT dubbla besked om hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna – hon uppger först att han vid sidan av mord också begärs häktad för grovt vapenbrott därför att han erkänt att han skjutit ihjäl en person men säger strax efteråt att han förnekar brott, något som ynglingens advokat också uppger.

LÄS MER: Gängskjutningar i ”utsatta” områden i Eskilstuna och Nyköping – två döda

Häktningsförhandling hölls i Eskilstuna tingsrätt på torsdagen. Det seékulerades i att den misstänktes låga ålder skulle leda till att åklagarens häktningsframställan avvisades, något som skulle försvåra utredningen genom att 16-åringen då får möjlighet att undanröja bevis.

Att ynglingen skulle försättas på fri fot var något som hans advokat Peter Eklund hoppades på.

– Ett häkte är inte en bra plats för en så ung person. Jag ser hellre att han omhändertas av socialtjänsten i så fall, säger han i en kommentar till statstelevisionen.

På torsdagen beslöt dock tingsrätten att gå på åklagarens linje och häkta ynglingen.

16-åringen tvångsomhändertogs och LVU-placerades av Socialtjänsten så sent som i mars i år, vilket om han är skyldig inte hindrat honom från att anskaffa ett skjutvapen och mörda en person.

Lång historik av brott och droger

Samhällsnytt har tagit del av Socialtjänstens LVU-utredning som visar att 16-åringen under lång tid uppvisat ett antisocialt och gängkriminellt beteende och ägnat sig åt att använda droger i stället för att vara i skolan. Som skäl till ett LVU-omhändertagande anförs bland annat ynglingens:

”…normbrytande beteende, kriminella identitet samt bristfälliga skolgång. Hans kriminella livsstil har ökat under vintern 2019 och han är misstänkt i flera förundersökningar.

NN befinner sig i ett sammanhang där det förekommer både narkotika och vapen. Socialnämnden har flertalet uppgifter om att NN agerar ”springpojke” åt flera av de grövsta kriminella i Eskilstuna.

NN har uttalat att hans kompisar är hans bröder och att han inte vill bryta det sammanhang han befinner sig i. Hans bröder är viktigare än familjen.

NN:s negativa beteende tenderar att öka och genom sitt eskalerade kriminella beteende riskerar han att utsätta sin hälsa och sociala utveckling för påtaglig och allvarlig fara. Varken föräldrar eller socialtjänst har förmått motivera NN att ta emot stöd och insatser för att förändra sin situation.”

Nyfors tungt problem- och brottstyngt område

Nyfors är ett av flera områden – samtliga demografiskt invandrardominerade – som det mesta av brottsligheten i Eskilstuna emanerar från. De flesta av stadens grovt kriminella är bosatta där och gängen håller hela områdena i ett skräckvälde där ingen vågar prata med polisen.

Invånarna i dessa områden utgör cirka 15 procent av Eskilstunas befolkning men uppemot 40 procent av de allvarliga våldsbrotten begås av personer bosatta här.

– Det finns en större acceptans för kriminalitet i de så kallade utsatta områdena än i vanliga svenska områden, förklarar Terence Fell, forskare vid Mälardalens högskola som specialstuderat dessa områden, för SVT.

Att utreda de brott som begås här eller av personer bosatta i områdena är svårt, berättar polisen. Detta eftersom få vill eller vågar vittna om vad de sett, hört och vet.

– Om någon i periferin pratar, då tystar man den. Det gör så att det är svårt att få människor att prata med polisen. Och det är en källa till stor känsla av otrygghet i de här områdena, konstaterar Thomas Bergqvist, som är kommunpolis i Eskilstuna.