SVT Uppdrag Granskning har gjort ett reportage om konsekvenserna av Sveriges vänsterliberala kriminalpolitik, som kännetecknas av idéer om sociala insatser, vård och rehabilitering i stället för straff och inlåsning. Det biter inte på många av dagens unga invandrarkriminella. 19-årige ’Hassan’ – som i verkligheten heter Ali Arrach – har begått hundratals brott sedan han var i tioårsåldern, ångrar ingenting och har inga planer på att bli hederlig.

SVT UG har intervjuat ’Hassan’ i fängelset där han nu slutligen har hamnat på grund av grova rån. Med sedvanlig strafftidsförkortning kommer han att vara ute på gatorna igen om ett drygt år.

Fängelsevistelsen är dock inget som bekommer ’Hassan’ eller får honom på andra tankar om att ändra sin livsföring och bli hederlig.

Tvärtom ser han fängelset som en plats där man knyter kontakter med andra kriminella och lär sig om nya brott – kunskaper och nätverk som man har nytta av när man kommer ut och ska fortsätta sin brottsliga bana.

Sitta inne som att vara på fritidsgård
Någon avskräckande effekt har fängelset inte heller på ’Hassan’. Han beskriver vistelsen där som att vara på en fritidsgård med den enda skillnaden att ytterdörren är låst. Att nån gång hamna där är sådant man måste räkna med berättar ’Hassan’ ”och den här gången var det min tur”.

Att vara där är som att trycka på ”paus” förklarar ’Hassan’: ”När man kommer ut trycker man bara på ’play’ igen”.

Sociala insatser gav ingen effekt
’Hassan’ har varit ett ärende hos Socialtjänsten som antisocial och kriminell sedan han var i tioårsåldern. Han har varit föremål för samtal, vård i hemmet, ungdomsvård, ungdomstjänst och annat som ingår i den svenska kriminalpolitikens batteri av åtgärder, med den gemensamma tanken att unga brottslingar inte ska låsas in utan få stöd och hjälp.

Inget har hjälpt. De gånger han hamnat på ungdomshem har han rymt. ’Hassan’ har fortsatt att begå brott och dessutom allt grövre sådana. Totalt handlar det om över 200 brott som samhället känner till. Det verkliga antalet kan vara betydligt högre.

Invandrarområden skola för kriminella
På samma sätt som den svenska kriminalpolitiken har skapat fängelsemiljöer som underlättar fortsatt kriminalitet har också den svenska invandringspolitiken fungerat för ’Hassan’.

Han berättar att den invandrardominerade förort till Stockholm där han växte upp var en miljö där man hela tiden hade äldre kompisar och förebilder som kommit längre på brottets bana och som man kunde lära av.

Tre år blev två månader efter straffrabatt
’Hassan’ har också haft stor nytta av den mängdrabatt som tillämpas i svensk rättsskipning. Vid ett tillfälle stod han inför rätta för brott med ett sammanlagt påföljdsvärde på nästan tre år. Domstolen skrev ned det till två månader. På grund av ’Hassans’ låga ålder stannade påföljden dessutom vid ungdomsvård i stället för fängelse.

Först nu har ’Hassan’ hamnat i ett regelrätt fängelse, något han tar med ro, och snart är han ute igen. Ingen vet vem som blir hans nästa brottsoffer.

SVT UG:s reportage sänds imorgon onsdag klockan 20:00 i kanal 1. Det kan ses på SVT Play redan från klockan 12:00.