Enligt Migrationsverkets statistik beviljades hela 135 459 uppehållstillstånd under 2017. Det motsvarar ungefär hela Helsingborgs eller hela Jönköpings kommun. Bara en gång tidigare har fler beviljats och det var rekordåret 2015 då 150 535 tillstånd gavs ut.

Av förra årets tillstånd utgjorde asyl- och anhöriginvandringen drygt 62 procent och arbetsmarknadsinvandringen knappt 24 procent. Av de som kom hit av arbetsmarknadsskäl utgjorde hela 38 procent anhöriga.

LÄS MER: Dubbelt så många beviljade asylfall i Sverige 2017 som övriga Norden tillsammans

Den oreglerade arbetskraftsinvandringen, som infördes av Alliansregeringen i slutet av 2008, har under senare år varit föremål för kritik för fusk. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen så sent som i maj förra året för att komma till rätta med fusket. Det har även visat sig att arbetskraftsinvandring använts som ett substitut för asylinvandring. Det kallas spårbytare och har ökat kraftigt.

Samtidigt anlände under 2017 nästan 26 000 asylsökande, vilket är de nivåer som Sverige hade under större delen av 2010-talet och fortfarande är bland de högsta i EU.

Media rapporterade dock för två år sedan att Sverige ”stängt sina gränser”.