➤ På detta sätt hoppas man bland annat kunna utbilda fler undersköterskor, något det råder brist på.

Arbetsmarknadsnämnden i Stockholm har beslutat att avsätta 22 extra miljoner på insatser man hoppas ska leda till att nyanlända migranter snabbare kommer ut på arbetsmarknaden.

Insatserna består av att migranterna kan gå en yrkesutbildning samtidigt som de studerar på Svenska för invandrare, Sfi.

– Våra nya stockholmare ska rustas för att jobba och ha en egen försörjning, säger Mirja Räihä (S), borgarråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor till SVT.

– Med de här åtgärderna tar vi krafttag för att skapa snabbast möjliga vägar till jobb och etablering för nyanlända i Stockholm.

Vidare kommer man även att bedriva uppsökande verksamhet mot nyanlända kvinnor, en grupp som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden.