Jönköpings tingsrätt dömer 24-årige Markus Gunnar Strandberg till 2 års fängelse för det uppmärksammade attentatet mot en polismans och hans familjs bostad i Jönköping i november förra året. Att påföljden inte blir strängare beror bland annat på att domstolen väljer att mildra åklagarens yrkande om åtal för försök till mordbrand till en lindrigare brottsrubricering.

Det var den 11 november som polismannens bostad utsattes för en allvarlig attack. En eller flera personer krossade bostadens fönster och kastade in ett stort antal rökgranater. Man sprejade också ”ACAB” på husfasaden, en förkortning av ”all cops are bastards”, ungefär ”alla poliser är horungar” – en vanlig slogan bland kriminella och vänsteraktivister.

Brottet kunde lösas först efter att Markus Strandberg åkt fast för narkotikabrott. I samband med den utredningen togs DNA-prov som överensstämde med de DNA-fynd som säkrats på attentatsplatsen. Ytterligare fynd kunde därefter säkras vid husrannsakan.

Markus Strandberg har nekat till brottet och motivet är inte klarlagt. Han döms mot sitt nekande för grov skadegörelse, grovt olaga hot och flera fall av narkotikabrott (amfetamin, kokain och olika narkotikaklassade preparat).

Tingsrätten anser inte att risken för att brand skulle uppstå till följd av de åtta inkastade rökgranaterna, varför man underkänner åklagarens yrkande om att Markus Strandberg också skulle fällas för försök till mordbrand.

En 24-årig man dömdes på måndagen till två års fängelse för attacken mot en polismans bostad i Jönköping. Vid angreppet slogs en ruta sönder och därefter kastades flera rökgranater in genom fönstret.

Markus Strandberg döms också att betala ett skadestånd på 90 000 kronor till polismannens familj. Han ska dessutom betala 180 000 kronor till fastighetsbolaget och dess försäkringsbolag för de skador han åsamkat fastigheten vid attentatet. Polismannens bostad blev bland annat svårt rökskadad och måste saneras.