Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt att neka migranter bidrag ifall de flyttar till så kallade utsatta områden. Sedan dess har 246 migranter trots detta valt att flytta till egna boenden i ett utsatt område .

Sedan 1994 har migranter rätt till bidrag även om de lämnar Migrationsverkets boenden. Kritiker av den så kallade ebo-lagen har pekat på att denna förvärrar segregation och trångboddhet.

När reglerna nyligen ändrades listades ”utsatta” områden i 32 olika kommuner. Men trots att man riskerar gå miste om dagsersättningen har flyttlassen fortsatt att gå till områdena ifråga.

LÄS ÄVEN: Fler kommuner vill stoppa inflyttning av migranter – MP hotar med ny lagstiftning

Enligt siffror som Hem & Hyra tagit fram har totalt 1 441 migranter flyttat till något av de berörda områdena. Att bara 246 av dessa nekats ersättning ska bland annat ha att göra med att man inte måste ansöka om ersättning då man flyttar till eget boende.

Många av dessa 1 441 personer har hamnat i Botkyrka – 324 stycken.

Kaotiskt i Södertälje

I Södertälje efterlyser kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) att ebo-lagen avskaffas helt.

– Det har vuxit fram en annan hyresmarknad, där den organiserade brottsligheten har en verksamhet som köper upp fastigheter, köper upp villor och bygger om till lägenheter och hyr ut till alla möjliga, illegala arbetskraftsinvandrare, ebo-asylsökande. Det är det vi brottas med.

LÄS ÄVEN: Flera kommuner vill bli helt undantagna från ebo-lagen

85 migranter ska ha bosatt sig i Södertälje sedan lagändringen. Men hur det verkligen ligger till vet man inte säkert, påpekar Godner, då ”det är sådan oordning på marknaden” och många folkbokför sig på ett ställe och bor på ett annat.

– Incitamenten att lämna Migrationsverkets anläggningsboende är så starka. När det kommer ett erbjudande om en adress att folkbokföra sig på och kanske erbjudande om svartarbete så är det så lockande att man tar det ändå.