Regeringens lyfter på locket om vilka satsningar man gör i höstens budgetproposition. Precis som tidigare år spenderas stora summor på områdena migration och integration. Bland annat satsar regeringen 375 miljoner kronor på att försöka integrera invandrarkvinnor på den svenska arbetsmarknaden.

Projektet är utarbetat av regeringspartierna S och MP i samarbete med Vänsterpartiet. Kvinnor med invandrarbakgrund som sedan ankomsten till Sverige hållit sig undan SFI och arbetsmarknadsutbildningar, ska nu få hembesök för att övertalas att lära sig svenska och genom utbildning göra sig anställningsbara på svensk arbetsmarknad alternativt rustade för att starta egna företag.

Inför projektet har finansminister Magdalena Andersson besökt en SFI-klass som drivs i socialdemokratiska ABF:s regi på Sveavägen i Stockholm, som ligger vägg i vägg med Socialdemokraternas huvudkontor.

”Sverige ska vara ett jämställt land”
För Dagens Nyheter förklarar Magdalena Andersson att ”om Sverige ska vara ett jämställt land – och det ska vi – då ska alla kvinnor ha möjlighet att leva jämställda liv”. Finansministern förklarar dock inte hur den nu planerade mångmiljonslukande uppsökande verksamheten ska råda bot på de patriarkalt kvinnoförtryckande strukturer som existerar i de invandrartäta så kallade ”utanförskapsområdena” och som utgör den stora barriären för invandrarkvinnors deltagande i samhället utanför hemmet.

Magdalena Andersson berättar också att besöket på ABF:s SFI-kurs fått henne ”att fundera mycket”. Och stora utmaningar finns att fundera kring. Luz Arcos, som ministern träffar, har efter åtta år i Sverige ännu inte tagit sig igenom SFI-utbildningen.

Luz fråga till Magdalena Andersson handlar inte om vad hon själv kan göra för att få ett jobb, utan vad mer finansministern kan göra för henne.

Skyhög arbetslöshet
Arbetslösheten bland utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandrade kvinnor i Sverige är skyhög. Den officiella siffran är 30 procent, och då har statistiken ändå tvättats genom att kvinnor i olika skattefinansierade åtgärdsprogram och annat inte är medräknade.

Den riktade och uppsökande verksamheten är tänkt att rikta sig till kvinnor som Luz, som vistats länge i Sverige men aldrig haft ett jobb och av oklara skäl inte gått någon SFI-utbildning för att lära sig tala svenska.

Finansministern säger att man bland annat ska söka upp dessa kvinnor när de är föräldralediga. Vad de är lediga ifrån om de aldrig har haft ett arbete framgår inte. Magdalena Andersson syftar möjligen på SFI-utbildningen, som många av dessa kvinnor väljer att avbryta när de skaffar barn. Dessa kvinnor ska nu få ytterligare en chans att lära sig svenska parallellt med att de får information om hur man startar egna företag.

Pengarna fördelas över tre år
De 375 miljoner kronor som regeringen satsar på detta ska fördelas över tre år. En del av pengarna delas ut till kommunerna för verksamheter i lokal kommunal regi men det mesta går till något som kallas ” Delegationen för nya unga och nyanlända”. Även studieförbund ska få del av pengarna för uppsökande verksamhet i ”utanförskapsområdena”.

Både denna och tidigare regeringar har spenderat mångmiljardbelopp på olika integrationssatsningar som har det gemensamt att de knappt gett något resultat överhuvudtaget i form av ökad sysselsättning för gruppen utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandrade. Ändå – eller möjligen just därför – uppger Magdalena Andersson att regeringen inte har gjort någon analys av hur många man förväntar sig ska komma i arbete som en följd av de 375 miljoner kronor man nu satsar.