Den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan vann förra veckan fyra av fyra rättsprocesser mot polisen. Processerna handlar om att han nekats hålla valmöten i flera svenska städer.

Det är sommaren 2022 som Rasmus Paludan och hans Stram kurs ansöker om att anordna allmänna sammankomster i Örebro, Falun och Borlänge. Under sammankomsterna, som beskrivs som valmöten mot islam, ska koranen brännas och Paludan planerar även att visa teckningar av profeten Muhammed.

Men polisen, som samma vår hanterat flera koranupplopp där militanta muslimer gått till våldsam attack, vill inte bevilja den dansk-svenske politikern de begärda demonstrationstillstånden. Anledningen är risken för nya muslimska kravaller.

LÄS ÄVEN: Fick medalj av polisen efter korankravaller – åtalas för stenkastning mot polisen

Istället anvisas han andra platser för sina valmöten. Bland annat ett ”öde industriområde”, långt från andra människor.

Faksimil

Vinner i kammarrätten

Rasmus Paludan överklagar polisens beslut till förvaltningsrätten med blandad utgång. I ett fall får Polismyndigheten rätt och i de övriga tre återförvisas ärendet för fortsatt handläggning. Samtliga domar är från juli 2022.

Han överklagar igen, denna gång till Kammarrätten i Sundsvall, som nu nästan två år senare fattat sina beslut. Domstolen skriver i sina domar att det var fel av Polismyndigheten att neka Paludan demonstrationstillstånd på de platser han ansökte om sommaren 2022.

LÄS OCKSÅ: Syrier kastade sten på poliser – nu tvingas poliserna betala

Anledningen är dels att Polismyndigheten inte tillräckligt väl förklarat varför de platser Paludan önskat hålla valmöten på är olämpliga, dels att hotet om våld inte kom från Paludan utan från utomstående.

”Det finns inget som talar för att Rasmus Paludan eller de som skulle medverka i hans allmänna sammankomster överhuvudtaget skulle orsaka någon ordningsstörning”, står att läsa i domarna som även slår fast att våldshoten kom ”från personer som ogillar såväl Rasmus Paludans budskap som ordningsmakten”.

Valrörelsen för 2022 är för länge sedan över, och kammarrättens domar är mest ett symboliskt erkännande av att Rasmus Paludan haft rätt hela tiden.

”Eftersom tiden för de allmänna sammankomsterna har passerat kan överklagandet inte bifallas på annat sätt än genom att kammarrätten förklarar att tillstånd borde ha beviljats på de ansökta platserna”, skriver Kammarrätten i Sundsvall i sina fyra domar.

LÄS MER: Paludan berättar: Därför fortsätter jag bränna koranen – även om det blir olagligt