Äldre svenskar utsätts i allt oftare för bedragare som utger sig för att ringa från banken men vars egentliga ärende är att lura personen att lämna ut bank-ID eller andra inloggningsuppgifter så att bedragaren kan tömma personens bankkonto på pengar. Under ligans toppskikt finns ”målvakter” till vars konton de stulna pengarna slussas vidare. I en härva som rullats upp i Östergötland har inte mindre än 400 sådana målvakter identifierats, de flesta ungdomar i tonåren.

Den anglosaxiska termen för den här typen av bedrägerier är voice phishing eller vishing. I Sverige utgör dessa bedrägerier en del av åldringsbrotten – nästan alla som utsätts är personer i mycket hög ålder som bedragarna bedömer är lättare att lura på grund av sämre datorvana och/eller mental skröplighet.

LÄS MER: Polisen släpper ljudfil med ID-kaparens bluffsamtal till pensionären

När bedragaren lyckats lura av sitt offer pengarna behöver dessa slussas vidare så att inte banken kan reversera banköverföringen. För det ändamålet anlitas personer som mot viss ersättning upplåter sina konton till bedragarna och som sedan plockar ut pengarna i kontanter.

Via målvakterna tvättas också pengarna så att bedragarna i ett senare skede kan redovisa hur de anskaffat pengarna utan att tilldra sig myndigheternas intresse.

LÄS MER: ID-kapningarna mot äldre – hör hur bedragaren på bruten svenska försöker lura sitt offer

I den vishing-härva som just nu rullas upp i Östergötland har polisen identifierat så många som 400 personer som fungerat som målvakter. Polisen har offentliggjort åldersuppgifter om de misstänkta som visar att det stora flertalet är tonåringar men med ett totalt spann från 12 till 25 år.

Motsvarande statistik beträffande hur målvakterna fördelar sig på olika härkomst uppges däremot inte.

LÄS MER: Bedrägeribrott ökar lavinartat – 209 000 anmälningar under 2017

Hos polisen hoppas man att det ska visa sig röra sig om utbredd okunnighet bland ungdomarna snarare än att förslagen brottslighet gått ned i åldrarna.

– Många unga kanske inte är medvetna om att de tvättar pengar eller agerar målvakter i grova bedrägerier, men de har blivit en del av organiserad brottslighet, säger Björn Öberg, presstalesperson hos polisen i region Öst i en kommentar till SVT.

Det är oklart om siffran för antalet identifierade bedrägerimålvakter i Östergötland kan extrapoleras för att uppskatta hur många det finns i hela landet. I Östergötland bor cirka 450 000 av Sveriges ungefär 10 miljoner invånare.