Polisen har gjort en sammanställning över årets gängkriminella skjutningar och bombdåd. Med ett kvartal kvar av året är siffrorna redan uppe på mycket höga nivåer.

Polismyndigheten inleder sin sammanställning med att försäkra medborgarna om att man ”arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet”. Inget i de redovisade siffrorna indikerar dock att man är särskilt framgångsrik i det arbetet. Det förklaras med att det är ett arbete som ”kommer att ta tid”.

Man erkänner också att polisen har svårt att hålla jämna steg med de kriminella gängen: ”Polisens förmåga har utvecklats inom bland annat analys, lagföring och resursfördelning. Men de kriminellas förmåga har ökat ännu snabbare.”

Myndigheten vill därför vältra över delar av ansvaret för lag och ordning i samhället på andra: ”För att stoppa utvecklingen krävs det att flera av samhällets aktörer arbetar för att gemensamt pressa tillbaka den grova brottsligheten”, skriver man.

Skjutningar

Att göra årssammanställningar över skjutningar nedbrutna till månadssiffror är något som polisen gjort sedan 2016. Innan det året finns ingen officiell statistik på döda och skadade i det väpnade gängvåldet. När det gäller de gängkriminella bombdåden dröjde det ända till 2018 innan statistik började föras.

I år har det så här långt skett 290 bekräftade skjutningar. Av dessa har 42 lett till att någon avlidit och 80 till att någon skadats.

Skjutningar de tre första kvartalen 2923. Källa: Polisen.

Stockholm med omnejd sticker ut, tätt följd av Malmöregionen. Om dödssiffran extrapoleras till årsbasis kommer 56 personer att ha dött i gängkriminella uppgörelser fram till årsskiftet. Det blir i så fall färre än förra årets 62 men fortfarande en extremt hög siffra och avsevärt högre än den för 2021 på 45 döda som då betraktades som mycket hög.

2020 noterades 47 döda i gängkriminella uppgörelser, 2019 var dödssiffran 45, 2018 var den 43 och 2017 sköts 36 personer ihjäl i sådana sammanhang.

Siffran för antalet skadade i gängskjutningar har pendlat mellan cirka 110 och 140 personer under de år som mätningar gjorts. Totalsiffran för antal gängkriminella skjutningar innefattande döda, skadade och övriga har överlag legat en god bit över 300 med 391 som rekord år 2022.

Bombdåd

Beträffande bombdåd så har 132 fullbordade sådana hittills utförts under 2023. Utöver dessa har 45 försök till sprängningar utförts och polisen fått kännedom om ytterligare 104 förberedelser till till sådana brott. Tre månader av året återstår samtidigt.

Sprängningar de första tre kvartalen 2023. Källa: Polisen.

Förra året utfördes 90 fullbordade sprängningar, 33 försök och 68 förberedelser. 2021 fullbordades 79 sprängningar medan försöken var 10 till antalet och förberedelserna 69. 2020 sprängdes det 107 gånger och försökte sprängas 13 gånger. Förberedelserna var 89 till antalet. 2019 var motsvarande siffror, 133, 27 respektive 82 och för 2018 noterades 90, 12 respektive 52 sprängningar, sprängförsök respektive förberedelser.

Fler uppgifter finns på polisens webbplats.