Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som delar ut skattepengar, har nyligen beslutat att tilldela 4,5 miljoner kronor till vad som beskrivs som ett ”forskningsprojekt” med namnet ”Trollsyn i hjärtemarkerna”. Projektet går ut att leka bortbyting och troll.

Enligt Vetenskapsrådets förordning ska de ”ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet”. Men så här beskriver emellertid projektledaren, konstnären, arkitekten och forskaren Katarina Bonnevier, det hela:

– Vi forskar genom att använda konst. Genom att själva agera som bortbytingar och röra oss i trollpack tillsammans med lantbrukare, skogsarbetare och andra konstnärer.

Det beskrivs även vara centralt för projektet att ”skapa en relation till material genom att se på dem som troll skulle göra”.

Konstverk längs vägen

Projektet kommer till stor del utföras i Småland och Östergötland och efter utställningen, den första hölls i Virserum i helgen, kommer en del av konstverken föras tillbaka till skogen och ställas ut längs Östgötaleden.

När SVT frågar Bonnevier vad samhällsnyttan är med 4,5 miljoner kronor svarar hon luddigt:

– Vi vet att skogen i dag är en viktig fråga och den frågan är väldigt infekterad. Vi tänker att vi kommer med ett slags tredje perspektiv. Och där är konsten fantastisk, för den kan hjälpa oss att lösa knutar som vi inte kan lösa genom att vara rationella och beräknande, säger Katarina Bonnevier.

Frågor till Vetenskapsrådet

På Twitter reagerar en sarkastiskt på användningen av skattepengarna.

Vetenskapsrådet försvarar satsningen

Samnytt har varit i kontakt med Lotta Bäcklin som är pressansvarig hos Vetenskapsrådet. Hon svarar på våra frågor via mejl:

Tycker ni det är ansvarsfullt agerande med skattepengarna att ge 4,5 miljoner kronor för att folk ska leka troll i skogen?

”Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att initiera och stödja forskarinitierad forskning inom alla forskningsområden, även det konstnärliga.”

Vilken samhällsnytta nås genom detta konstprojekt?

”När det gäller grundforskning oavsett vilket område det gäller sker finansieringen främst baserat på kvalitet i ansökan. Grundforskning är av sådant slag att samhällsnyttan kan komma i senare led, och forskaren behöver därför inte i sin ansökan uppge detta.”

Ni delar ju ut skattepengar till forskningsprojekt såsom kvantteknologi, grafen och andra naturvetenskapliga projekt – skulle inte dessa 4,5 miljoner kronor komma till bättre användning där?

”Vetenskapsrådet har som enda statliga forskningsfinansiär i uppdrag att finansiera konstnärlig forskning, liksom andra forskningsområden. Dock skiljer sig storleken på anslagen för de olika områdena. År 2021 beviljades ca 43 miljoner kr till konstnärlig forskning (12 projekt). Inom exempelvis naturvetenskap och teknikvetenskap var motsvarande siffra ca 1 549 miljoner kronor (377 projekt).”