Den brittiska regeringens beslut om ”lockdown” möter hård kritik. Officiella uppgifter överdriver riskerna med covid-19 och tal om en ”andra våg” är vilseledande, hävdar 500 forskare och hälsoakademiker i ett öppet brev till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i Storbritannien infördes en ny nationell lockdown den 5 november. Restriktionerna gäller till 2 december varefter man eventuellt återgår till regionala restriktioner.

Författarna till brevet anser att regeringens åtgärder är oproportionella. De menar att beslutet riskerar göra mer skada än nytta och hävdar att många tester är missvisande. Istället bör regeringen rationalisera infektioner och dödsfall inom ramen för normala säsongsnivåer, menar de.

Brevet publicerades efter att Storbritannien under gårdagen bekräftat ytterligare 24 957 positiva covid-tester, en ökning med 13,9 procent jämfört med förra veckans totala antal.

LÄS ÄVEN: Nya restriktioner för att dämpa ökningen av smittade

Ett botemedel får aldrig vara värre än sjukdomen

Forskare menar att Storbritanniens så kallade andra våg redan har nått sin topp. Professor Tim Spector, som leder appen Covid Symptom Study, vars syfte är att spåra spridningen av covid-19 i Storbritannien, bekräftar att det finns ”positiva tecken” på att landet har ”passerat toppen av den andra vågen”.

Det öppna brevet till premiärministern har undertecknats av 469 forskare och hälsoakademiker och bär titeln ”First Do No Harm”, en påminnelse om den medicinska principen att ett botemedel aldrig får vara värre än själva sjukdomen.

I brevet står bland annat: ”Krishanteringen har blivit oproportionerlig och orsakar nu mer skada än nytta. Vi uppmanar beslutsfattare att komma ihåg att denna pandemi, liksom alla pandemier, så småningom kommer att passera men den sociala och psykologiska skada den orsakar riskerar att bli permanent”.

Även frågan om säsongsbaserade ökningar, som vid så många andra smittor, lyfts i brevet. Författarna uppmanar regeringen att ”acceptera att Covid-19 är här och kommer så förbli som en av många säsongsvarierande virus”. Att kalla det en ”andra våg” menar de är missledande då den brittiska dödsfrekvensen för närvarande ligger runt genomsnittet för denna tid på året.

LÄS ÄVEN: Frivillig försökperson för coronavaccin dog

Efterlyser mer balanserade åtgärder

Istället för total lockdown förordar författarna mer balanserade åtgärder, där äldre och andra riskgrupper skyddas utan att det sker på bekostnad av resten av samhällets frihet. De förespråkar lösningar som inte ”förändrar hela vårt sätt att leva”.

Regeringen bör istället ”uppmuntra till en återgång till normala levnadsförhållanden för de som inte ingår i några riskgrupper”. Detta menar författarna kommer att ”bidra till att skapa befolkningsimmunitet och därmed undertrycka spridningen av viruset på längre sikt”.

LÄS ÄVEN: Nigel Farage gör politisk comeback med Reform UK

Ett dyrt misslyckande

Det öppna brevet har organiserats av föräldraföreningen UsForThem och Recovery, en nyskapad organisation som manar till rationella och balanserade åtgärder mot viruset. Tillsammans efterfrågar de långsiktigt hållbara förhållningsregler fristående från politisk panik. Regeringens senaste åtgärder beskriver de som ett ”dyrt misslyckande”.

Tidigare i veckan kritiserades den brittiska regeringen och dess vetenskapliga rådgivare, i parlamentet, för att de använder ”tvivelaktiga data” för att motivera en förödande andra lockdown. Kritikerna menar att lockdown påtvingas genom ”domedagsprofetior” och manipulerade fakta. De drog paralleller till hur det brittiska folket lurades in i gulfkriget, under förevändningen att Irak hade så kallade massförstörelsevapen, vilket senare visade sig vara falskt.

Nya data visar att infektionsgraden i England och Wales långsamt är på väg ner, skriver Daily Mail.