Planerna på att bygga ut 5G-nätet i Bryssel har stoppats tillfälligt. Orsaken uppges vara svårigheter att kontrollera strålningen från 5G och hälsoriskerna förenade med det nya nätets starkare strålning, rapporterar insamlingsstiftelsen Strålskyddsstiftelsen

Det är Bryssel-regionens ”minister” för miljö och hälsa, Céline Fremault, som tillfälligt satt stopp för 5G-utbyggnaden, enligt tidningen L’Echo.

Det var i juli förra året som regeringen slöt ett avtal med tre telekomoperatörer om att lätta på regleringarna för de strikta strålningsnivåerna i Bryssel. Men enligt stadens styrande blir det nu omöjligt att uppskatta strålningen från antennerna som krävs för 5G-tjänsten, skriver Brussel Times.

– Jag kan inte välkomna en sådan teknik (5G) om våra gränsvärden, som är avsedda att skydda invånarna, inte respekteras, vare sig det gäller 5G eller annan teknik. Bryssels invånare är inte försöksdjur vars hälsa jag kan sälja ut med vinst, sa miljöminister Céline Fremault.

Tvingas höja strålningsnivåerna
Med nuvarande gränsnivåer är projektet inte möjligt och Fremault sa till Buzz att hon inte ämnar göra ett undantag.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har Belgien och Brysselregionen sedan många år betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni, 6 volt per meter, jämfört med de nordiska länderna inklusive Sverige som har hela 10 gånger mer: 61 volt per meter.

Strålskyddstifelsen varnar för utvecklingen:

Medan Sverige har fortsatt att hålla fast vid föråldrade och otillräckliga rekommendationer från ICNIRP på 10 000 000 mikroW/m2 (61 V/m) som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter, har Bryssel och andra regioner i Belgien under många år haft ett betydligt bättre och lägre gränsvärde för maximal tillåten strålning på 3 V/m eller cirka 24 000 mikroW/m2.

Det höjdes år 2014 till 6V/m eller cirka 100 000 mikroW/m2 enbart av den anledningen att det behövde anpassas för den starkare strålningen från 4G.

Nu måste det höjas igen, dvs skyddet för människornas hälsa försämras ännu mer, för att anpassas till 5G:s behov av allt mer mikrovågsstrålning.

Förra veckan misslyckades de olika lokala regeringarna i Belgien att enas om att auktionera ut 5G-licenserna. Förhandlingarna har fastnat kring hur pengarna för licenserna ska distribueras. Enligt telekom-minister Philippe De Backer (Open VLD) kommer nästa regering att få hantera detta.