Växjö Islamiska Center får pengar av Socialdemokraternas bildningsförbund ABF för att anordna sju olika kurser i det arabiska språket för invandrarbarn. Det visar sig nu att kurserna i själva verket utformats som koranskolor där de små barnen drillas i islam genom högläsning ur Koranen.

Ola Persson, som är verksamhetsansvarig på ABF Södra Småland, uppger att man inte känt till att detta sker. Man ska nu stoppa koranläsningen eftersom den inte är i linje med studieförbundets riktlinjer.

Växjös Islamiska center försvarar koranskoleverksamheten i ABF:s lokaler med att den varit frivillig. Man hävdar också att Koranläsningen inte tagit upp all tid under språkkurserna utan mer fungerat som ett komplement.

Ismael Abuhelal, imam på Växjös Islamiska center säger nu att man kommer att rätta sig efter ABF:s regler men att han personligen inte ser några problem med att Koranen används som lärobok i arabiska för åttaåringarna.