Den profilerade advokaten Björn Hurtig åtalades på fredagen misstänkt mutbrott. Mutorna ska enligt åtalet ha getts till poliser för att påverka utredningen i syftet att öka sannolikheten för ett frikännande av den mordmisstänkte gängkriminelle migranten i domstol.

Hurtig, som åtalas för givande av muta, nekar till brott och kallar i en kommentar till media anklagelsen för ”barock”. Åklagare anser dock att bevisningen är tillräcklig för att driva saken till åtal i utsikt om att få till stånd en fällande dom.

Även Hurtigs biträdande jurist vid advokatbyrån åtalas för brott. I det fallet är brottsrubriceringen medhjälp till grovt tjänstefel.

En manlig polisinspektör och en kvinnlig polisassistent åtalas också för grovt tjänstefel respektive anstiftan till grovt tjänstefel. Assistenten åtalas dessutom för brott mot tystnadsplikten efter att ha spritt hemliga uppgifter från mordutredningen, medan inspektören åtalas för tagande av muta – det vill säga som den som Hurtig för sin gängkriminelle klients räkning ska ha mutat under brottsutredningen.

Obehöriga förhör med mordåtalad migrant

I maskopi ska kvartetten med Hurtig i spetsen ha fått tillstånd ett icke sanktionerat förhör med den gängkriminelle klienten. Det misstänkta syftet ska ha varit att få in uppgifter i förundersökningen som sedan kunde gynna den mordmisstänkte migranten vid rättegången.

Hurtig ska också under ett års tid ha smörjt en av de åtalade poliserna genom att till denne upplåta exklusiva kontorsrum på sin advokatbyrå med egen ingång och nyckel. Polisinspektören ska också vid tre tillfällen ha fått kontanta mutor av Hurtig överförda till sitt privata konto via Swish.

Överväger motåtala åklagaren

Hurtig uppger sig upprörd över att ställas inför skranket och säger till media att han överväger att motåtala chefsåklagare Nicklas Englund för tjänstefel eller obefogat åtal genom vad som på juridiksvenska kallas för rekonventionstalan.

Hurtig lanserar samtidigt en teori om att åklagaren kan ha haft personliga skäl för att vilja åtala honom. Han redogör emellertid inte närmare för vilka dessa i så fall skulle vara men antyder att åklagaren kan ha varit missnöjd med att och hur Hurtig fått den gängkriminelle misstänkte mördaren friad.

Andra relaterade oegentligheter uppges också ha förekommit under brottsutredningen. Bland annat ska en beslagtagen mobiltelefon ha hanterats på felaktigt sätt som kunnat inverka på målets utgång. Mordrättegången mot den gängkriminelle migranten utmynnade också sedan, av flera otippat, i ett frikännande.

Polisassistent agerad ombud för mordoffers klan

I förundersökningen framkommer också märkliga omständigheter där den nu åtalade kvinnliga polisassistenten sagt sig stå mordoffrets invandrade klan nära och via dess räkning försökt bestämma vilka i klanen som polisens ska få prata med och att även agera ombud för klanen.

Hon försöker på olika sätt som inte är i linje med polisens uppdrag att lägga sig i utredningen och försöker övertala de aktiva utredarna att inte kontakta mordoffrets far som klargjort att han anser sig stå för högt upp i klanhierarkin för att behöva prata med polisen.

Andra poliser i utredningen uppger att de har funnit detta beteende från polisassistenten märkligt liksom hennes relation till invandrarklanen. De tvingas till slut sätta ned foten och förklara för den kvinnliga polisassistenten att hon inte är en del av utredningen och det olämpliga i hennes agerande.