Ett av EU:s förslag för att få migrantkrisen under kontroll är att upprätta mottagningsläger på afrikansk mark där asylsökande kan få sina fall registrerade och behandlade. Afrikanska unionen uppmanar nu sina medlemsländer att säga nej.

Ett flertal nordafrikanska länder vid Medelhavet har redan sagt nej. Samtal har dock fortsatt med länder längre söderut som Niger, Mali, Chad och Sudan.

I ett dokument som den brittiska tidningen The Guardian tagit del av uppmanar Afrikanska unionen medlemsländerna att inte lockas av pengar och utvecklingsfonder. Man menar att läger uppförda av EU på afrikansk mark för personer som redan nått Europas vatten och som söker asyl utgör ett brott mot både internationell lagstiftning och EU-lag.

Man befarar även att läger kan leda till slavhandel, diskriminering av afrikaner och underminera samarbetet mellan kontinenterna.

– Det står mycket klart i EU-lagen att asyl måste göras och processas på europeisk territorium, säger chefen för EU:s gemensamma asylbyrå, Jamil Addou, till Sveriges radio.