DEBATT. Trots Tidöpartiernas löften om minskad invandring så fortsätter massinvandringen till Sverige, välfärden blir allt sämre och gängkriminaliteten skenar. Alternativ för Sverige (AfS) är idag det enda parti som har den återvandringspolitik som krävs för vända utvecklingen och faktiskt komma till rätta med Sveriges problem.

I Agenda, strax efter Tidöavtalet var på plats, så uttryckte Jimmie Åkesson klart och tydligt att Sverigedemokraternas migrationspolitik fått maximalt genomslag i regeringsförhandlingarna. Åkesson må vara nöjd men svenska folket har all anledning att ifrågasätta utfallet. Enligt de första siffrorna från Migrationsverket har nämligen 4.900 utomeuropéer beviljats medborgarskap – detta bara under januari månad 2023. Att Tidöpartiernasmigrationspolitik i praktiken är otillräcklig och urvattnad är uppenbart.

Massinvandringen har initierat en systemkollaps och vi är mitt i den. Sverige fylls på med nya klanmedlemmar som förenas med sina landsmän i de klankriminellt kontrollerade områden runt Sveriges städer och bidragsturismen från tredje världen tillåts fortsätta. Det är din och dina barns trygghet som sätts på spel på grund av en ansvarslös politik. Sverige är i akut behov av AfS omfattande återvandringsprogram, vi måste rycka upp problemet med rötterna.

Vissa framhåller att nuvarande regering ”bara” har suttit vid makten i snart fyra månader och att vi måste vänta länge innan vi kan se något resultat. Fakta är att Tidöpartierna hade kunnat agera snabbt, exempelvis hade de kunnat driva igenom ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap till dess
mer restriktiva medborgarskapslagar är på plats. Lagstiftning som anses vara akut går att forcera och det går att frångå normal lagstiftningspraxis om man bara vill. Detta gjorde till exempel den socialdemokratiskt ledda regeringen när den tillfälliga migrationslagstiftningen drevs igenom till följd av migranttsunamin 2015.

Om invandringen tillåts fortsätta i nuvarande takt kommer mellan 50.000 till 60.000 medborgarskap att delas ut till utomeuropeiska invandrare under 2023. Det framgår med all tydlighet att Tidöpartierna inte har några planer på att införa ett stopp för nya medborgarskap till missanpassade invandrare, eller att sätta stopp för invandringen av så kallade kvotflyktingar. Tyvärr tillåter den styrande majoriteten massinvandringens och mångkulturens konsekvenser att fortsätta drabba Sverige med full kraft.

AfS är det enda parti som har lösningen på Sveriges problem. Vi har ett omfattande återvandringsprogram och föreslår ett totalt stopp för den asylrelaterade migrationen. Såväl uppehållstillstånd som medborgarskap ska dras in för samtliga kriminella och missanpassade invandrare som kommit till Sverige.

Endast genom återvandring kan vi stoppa välfärdens och rättsväsendets kollaps. Endast genom återvandring kan svenskarna ges möjligheten att bygga ett starkt och välmående land. Endast genom återvandring kan din och kommande generationers trygghet garanteras.

Alternativ för Sverige är ditt parti för ett tryggt och svenskt Sverige!

Jeff Ahl
Styrelseledamot – Alternativ för Sverige, f.d. riksdagsledamot
Andreas Feymark
Styrelseledamot – Alternativ för Sverige