➤ KLANDER Pressens Opinionsnämnd, PON, riktar skarp kritik mot vänsterradikala boulevardtidningen Aftonbladet med anledning av ett reportage om en hyrläkare som tidigare dömts för sexuellt ofredande. I artikeln användes vulgäruttryck som ”sexläkare” och osmakliga formuleringar med hänvisning till läkarens Asperger-diagnos. Texten innehöll dessutom direkt felaktiga uppgifter.

Artikeln publicerades i augusti förra året och handlade om hur ett bemanningsföretag anlitat läkaren ifråga trots domen om sexuellt ofredande och hur läkaren nu fått lämna sin tjänst efter att det sjukhus där läkaren arbetade fått kännedom om domen. Nyheten slogs av Aftonbladet upp stort i både pappersupplagan och på webben och kompletterades även med ett TV-inslag.

Aftonbladet kallade läkaren för ”sexläkare”, menade med anspelning på att läkaren har en Asperger-diagnos att denne handlat ”i ett patologiskt rus” och påstod också att läkaren skulle han använt sig av en falsk läkarlegitimation, en felaktig uppgift som tidningen tagit från ett rykte och där man inte brytt sig om att göra någon faktakoll.

Aftonbladet namngav inte läkaren men såg, genom att förse artikeln med en lång rad detaljerade uppgifter, medvetet till att det enkelt gick att lista ut vem personen var. Den utpekade läkaren anmälde Aftonbladet till Pressombudsmannen.

Pressens Opinionsnämnd har nu tagit ställning till publiceringen och klandrar Aftonbladet, dels för de felaktiga uppgifterna och dels för att tidningen varit ”utpekande och grovt kränkande”. I sitt yttrande skriver PON att ”de integritetskänsliga uppgifterna och felaktigheten om legitimationen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada för vilken tidningen bör kritiseras”.

Sammantaget anser såväl PO som PON att Aftonbladet genom sina publiceringar om läkaren har ”brutit mot god publicistisk sed”. Aftonbladets ställföreträdande ansvarig utgivare, Lena Mellin, har i ett svar till PON urskuldat sig med att Aftonbladet sökt läkaren för en kommentar men inte lyckats nå honom. Hon menar därför att tidningen inte borde klandras.