Den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet har publicerat en ledartext för att sätta press på partiet som påbörjat arbetet med att skruva om sin integrationspolitik. Aftonbladet kräver att personer som lever med försörjningsstöd ska erbjudas lägenheter på Lidingö eller i Danderyd. Denna typ av tvångsblandning av invandrare och svenskar påstås vara lösningen på integrationsproblemen.

Det är ledarskribenten Susanna Kierkegaard som på onsdagen framför att Socialdemokraternas nya idéer om att rusta upp bostäderna i de så kallade utsatta områdena, nybyggnation och förbättrad kollektivtrafik inte är tillräckligt för att stoppa framväxten av parallellsamhällen efter massinvandringen.

Inte heller att ge personer med akademiska meriter förtur i bostadskön till lägenheter i dessa problemområden för att på så sätt jämna ut invånarna.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraternas plan för Sverige: Befolkningen måste blandas

Enligt Kierkegaard och Aftonbladet är det helt andra lösningar som måste till. Idéer som kanske närmast liknar något hämtat från Sovjetunionen.

”Det måste också finnas en aktiv politik för att fler från de utsatta grupperna kan bosätta sig i ekonomiskt starkare områden.”

LÄS ÄVEN: S integrationsplan: Ta alla barn från föräldrarna i 3-årsåldern

Enligt Aftonbladet beror Sveriges integrationsproblem på att invandrarna bor i dessa ”utsatta områden”.

Det påstås därför bli bättre om Socialdemokraterna ser till att invandrare blandas med svenskar i välbärgade områden runt om i landet.

”Vill Socialdemokraterna på allvar motverka segregationen måste de våga gå längre. Ge förtur till de som vill flytta från utsatta till socioekonomiskt starka områden. Erbjud de som går på försörjningsstöd lägenheter på Lidingö eller i Danderyd.”

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna tvångsflyttar svenska barn för ”integrationen”

Aftonbladet medger att lösningen är ”kontroversiell” men anser att politikerna bör experimentera med befolkningen för att på det sättet råda bot på integrationsproblemen.

”Om Socialdemokraterna menar allvar med att segregationen är ett existentiellt hot borde man vara villiga att prova allt.”

LÄS ÄVEN: Bussa de dysfunktionella eleverna från orten till politikernas arbetsplatser – inte till våra barns