I ett meningsutbyte med Volvo på Twitter får Jonna Sima företagets symbols ursprung förklarat för sig, vilken hon anser inte är förenligt med samtiden och bör bytas ut.

Det hela började med att Jonna Sima ifrågasatte varför Volvo har ”en manlighetssymbol” som logotyp.

Någon påpekar att det först och främst handlar om en symbol för järn i Volvos kontext. Detta tror dock ledarskribenten på och ifrågasätter kopplingen mellan järn och Volvo-bilar:

Sima frågar då vad järn har med Volvobilar att göra varpå hon får svaret att bilar till stora delar är gjorda av järn. Sima får sedan svar direkt från Volvo. Hon svarar då att företaget bör överväga att byta varumärke och hänvisar till hur Frölunda Indians nyligen gjort det.