SD-ledaren har tidigare aviserat att Sverigedemokraterna har som mål att driva igenom en folkomröstning om ett utträde ur EU under kommande mandatperiod. Andra företrädare för partiet har senare gett motstridiga besked. Nu bekräftar Åkesson att ett krav på en Swexit-omröstning inte finns på bordet om SD skulle delta i några regeringsförhandlingar.

Vilken kravlista SD mer i detalj har i övrigt inför eventuella regeringsförhandlingar är oklart. Utsikterna att något av de sju övriga partierna överhuvudtaget ska förhandla med SD i regeringsfrågan är i nuläget små. Moderaterna och Kristdemokraterna avvisade på måndagen en skriftlig inbjudan från SD till regeringsförhandlingar.