➤ TORGDEBATT På tisdagskvällen debatterade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vinster i välfärden med civilminister Ardalan Shekarabi (S) på Vaksala torg i Uppsala. Det mest anmärkningsvärda med tillställningen var inte själva debatten, utan att polisen klassade den som en ”särskild händelse”, gick i stabsläge och kommenderade ut ett stort antal poliser. Detta på grund av hotbilden från den autonoma våldsvänstern.

Debatten kunde dock hållas utan större störningar eller våldsyttringar från vänsteraktivister. Det är oklart om dessa skrämts av den i förväg aviserade stora polisnärvaron eller bara inte ansåg just denna debatt som prioriterad att sabotera.

Även på debattscenen gick det lugnt till, utan fula påhopp debattörerna emellan. Sverigedemokraterna har i frågan om vinster i välfärden på senare tid rört sig mer i riktning åt det borgerliga hållet och vill inte längre se den sorts vinstbegränsningar för privatägda men offentligfinansierade välfärdsutförare som man tidigare ansåg behövdes.

Socialdemokraterna är pressade från Vänsterpartiet med vars stöd man regerar och där man helt vill förbjuda vinster i välfärden. Det lagförslag som regeringen nu ämnar lägga fram med stöd från V, är en kompromiss som utgår från den utredning tidigare kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu (S) lett.

I förslaget tillåts privata välfärdsföretag göra en vinst på 7 procent på investerat kapital, dvs inte på skattemedel, utan på pengar man själv tillfört verksamheten. Det är oklart om förslaget kan få stöd av en majoritet i riksdagen.