Socialdemokraterna är missnöjda med den ”demokratiparagraf” som finns i förslaget till nytt mediestöd som reglerar vilka åsikter man får ha om man vill driva en tidning. Medan många menar att en sådan paragraf överhuvudtaget inte hör hemma i ett demokratiskt land, anser S att åsiktskorridoren för att få mediestöd tvärtom bör smalnas av ytterligare.

Mediestödet ska göras om. En omdebatterad del i det förslag som Svegforsutredningen lagt fram är att ett så kallat demokrativillkor införs. Medier som har ”fel” politiska hållning ska kunna nekas stöd.

Kritiserad paragraf

Paragrafen har kritiserats för att vara luddig och inbjuda till godtycke och missbruk. Redan idag arbetar medier som inte bekänner sig till den vänsterliberala ”åsiktskorridoren” i motvind och motarbetas på flera fronter. Med det föreslagna demokrativillkoret på plats skulle situationen för dessa medier förvärras ytterligare, menar man.

Men Socialdemokraterna menar nu i en motion till Riksdagen tvärtom att det nya mediestödet behöver åsiktsregleras betydligt starkare. Man kallar det liggande förslaget för ”urvattnat” och vill se stramare formuleringar om vilka politiska hållningar det ska vara tillåtet att ha om man vill få bidrag för sin tidning.

”Nödvändigt” begränsa den fria journalistiken

I motionen skriver man att det ”är nödvändigt att villkora medel till fri och oberoende journalistik”. Etablissemangskritiska medier ska fortfarande vara tillåtna men undandras samhällets stöd. Ett känt exempel på den principen är när Fidel Castro tog makten på Kuba 1959 och beslutade att medier som kritiserade den kommunistiska regimen skulle tillåtas, men inte få något tidningspapper från pappersbruken som förstatligats.

Enligt Socialdemokraternas motion ska medier som enligt partiets synsätt verkar för att försvaga demokratin i motsats till att stärka den inte kunna få mediestöd. Man skriver att det ska räcka med att den sökande tidningen kan anses kritisk till något i Sveriges grundlag för att den ska diskvalificera sig för mediestöd.

Vill även inskränka grundlagsfästa fri- och rättigheter

Samtidigt har partiet i närtid själv förordat demokratiinskränkande ändringar i grundlagen, bland annat när det gäller mötes-, yttrande- och åsiktsfriheten där man vill förbjuda islamkritiska manifestationer. Mer allmänt är grundlagarna inte oföränderliga stentavlor utan kontinuerligt föremål för översyn och justeringar även om det krävs mer för att ändra dem jämfört med vanliga lagar.

Socialdemokraterna föreslår att medier som kan bedömas inte respektera ”den enskilda människans frihet, integritet och värdighet” och principen om ”alla människors lika värde” ska få nej på sina ansökningar. Under lång tid har S och flera andra partier hävdat att Sverigedemokraterna inte lever upp till den respekten. En tidning som har samma hållning till SD som exempelvis Aftonbladet har till S skulle enligt hur dessa skrivningar tolkas inte kunna få mediestöd.

Det är oklart hur Socialdemokraterna menar att dessa föreslagna inskränkningar går att förena med de skrivningar man också har i motionen om att vilja ”främja en mediemångfald […] för att få den bredd av perspektiv som det demokratiska samtalet förutsätter” och att ”ett nytt stöd inte får bidra till ett fattigare och mer likriktat medielandskap”.

Något som också är oklart är huruvida Socialdemokraterna kommer att rösta nej till hela förslaget om nytt mediestöd när det föreläggs riksdagen om man inte får gehör för den inlämnade motionen.