➤ Trots nedgång i de senaste tidens opinionsmätningar och uppgång för Moderaterna, tror SD-ledaren att mer än en fördubbling av 2014 års valresultat är möjligt att uppnå för Sverigedemokraterna i nästa års riksdagsval. Men att bilda eller sitta med i en regering är inte prioriterat, menar Åkesson.

Det är i en intervju med Dagens Industri som SD-ledaren prognostiserar ett valresultat på upp till 30 procent för hans parti. Han erkänner att konkurrensen från Moderaterna har ökat genom bytet av partiledare och aviserade förändringar i invandringspolitiken.

Men det är upp till bevis i handling också, menar Åkesson som tror att de moderata väljare som bytt till SD men nu byter tillbaka, kan komma att gå till SD igen när de märker att mycket av det som nu kommuniceras kanske bara är prat. I varje fall kommer M att få stora problem att komma överens med de övriga i Alliansen och då kanske tvingas kompromissa bort sig.

Även om SD skulle bli ett 30-procentsparti efter valet, betraktar Åkesson det inte som självklart att man ska kräva ministerposter i en regering. Han framhåller Dansk Folkepartis strategi som den kanske mest framgångsrika – att stå i mitten mellan blocken och kunna förhandla åt båda håll.

Åkesson befarar dock att det kan bli ytterligare en mandatperiod av sandlåda där de övriga partierna vägrar att samtala med SD. Men han menar att tålamod är en dygd och att hans parti har gott om den varan.

Tålamodet innefattar också att vänta ut Alliansens sönderfall, som Åkesson prognostiserar kommer att inträffa inom en femårsperiod. Efter det finns det en öppning för ett nytt konservativt block bestående av SD, M och KD tror han.

SD-ledaren uttryckte även kritik mot bristen på mångfald i det svenska medielandskapet. ”Det finns en värdegemenskap där som är lite obehaglig”, slog han fast. Medierna fick sig också en känga under Åkesson öppningstal på partiets landsdagar. Dagens Industri, som Åkesson ställt upp på intervju med, nämndes specifikt och dess ledarsida fick omdömet ”dynga”.

Under de fyra landsdagarna ska viktiga beslut tas om nya inriktningsprogram för bland annat sjukvård, sammanhållning (integration), migration och kriminalpolitik. På lördagen går partistyrelsen också en brottningsmatch med en falang inom partiet som vill lägga ned Public Service, medan partiets officiella hållning är att man tillsammans med övriga sju riksdagspartier ställer sig bakom en skattefinansiering av SR, SVT och UR.