I samband med att det danska islamkritiska partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spetsen skulle hålla demonstrationer i Stockholm med omnejd satte polisen stopp för sju personer som kopplas till den Vänsterpartiet närstående militanta och våldsbejakande organisationen AFA. Men trots att personerna färdades i grupp och var beväpnade med batonger, järnrör och baseballträn menar åklagaren att det inte går att bevisa att det handlar om förebredelse till misshandel.

Det beväpnade sällskapet stoppades den 12 september i Solna norr om Stockholm och misstänks ha varit på väg till närliggande Rinkeby i Västerort i syfte att grovt misshandla de representanter från det danska partiet Stram Kurs som lovat bränna en koran i området under dagen.

LÄS ÄVEN: Vänsterterrorister greps – skulle misshandla islamkritiker med batonger, järnrör och basebollträn

Samhällsnytt tog kontakt med Åklagarmyndigheten i Västerort för att se hur utredningen fortlöper. Det visar sig då att kammaråklagare Alexandra Bittner fattat beslut om att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen. Detta befintligt utredningsmaterial inte anses vara bevis nog för att de som varit misstänkta gjort sig skyldiga till ett förnberdelsebrott.

Vidare slår Bittner fast att ytterligare polisutredning ”kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt”.

Åklagaren bedömer AFA-kopplingen som oviktig

Det framgår av handlingen från Åklagarmyndigheten att man är välkommen att fråga kammaråklagare Bittner om det är något man undrar över beslutet. Samhällsnytt ringde därför upp åklagaren på måndagseftermiddagen för att få en bättre bild kring hur det kommer sig att hon har lagt ned utredningen.

Men Bittner hävdar att hon inte kan prata om ärendet och tonar även ned kopplingen till AFA. Detta trots att det finns fällande domar kring motdemonstrationer, däribland att personer i AFA:s namn misshandlat deltagare i medborgargardet Soldiers of Odin.

Vad låg till grund för ditt beslut?

– Jag bedömde att det inte fanns förutsättningar för den bevisningen. Dels den bevisning som fanns och den bevisning man kunde tänka sig hitta att det skulle leda till en fällande dom.

I mediarapporteringen framgick det att personerna hade färdats med batonger, järnrör och baseballträn. Stämde den uppgiften?

– Jag kommer inte gå in och berätta någonting om vad som framkommit i förundersökningen.

Vad var det som saknades för att du skulle begära personerna häktade?

– När jag fick ärendet då hade personerna redan blivit släppta ur arresten. Det hade gjorts av åklagare under helgen och exakt vilka överväganden varför man släppte dem det vet inte jag. När jag fick ärendet var de på fri fot. Det är väldigt svårt för mig att svara på frågan på ett vettigt sätt eftersom jag inte vill gå in på något om utredningsläget och vad utredningen innehåller.

Utredningen är helt nedlagd?

– Ja precis men sekretessen gäller fortsatt. Man kan tänka sig att den kan återupptas nu, jag vet inte. Men jag kan inte gå in på vad utredningen innehåller.

Enligt uppgifter från polisen har personerna färdats med batonger, järnrör och baseballträn. Finns det någon annan misstanke mot personerna – vapenbrott eller brott mot knivlagen?

– Ja, det finns kvarstående misstankar om vapenbrott, ringa brott och brott mot knivlagen. Men de misstankarna hanteras av polisen. Det finns ingen anledning att åklagare ska leda den förundersökningen.

Vad har personerna uppgett för förklaring till varför de har färdats beväpnade?

– Det kommer jag tyvärr inte kunna säga någonting om.

De greps när de färdades beväpnade vid samma tillfälle som det var allmänt känt att danska politiker skulle hålla islamkritiska demonstrationer runt om i Stockholm och polisen förstärkt extra med över 1000 poliser.

– Alltså om de har haft någon förklaring eller inte är inget jag kommer gå in på. Jag vill inte berätta vad som framkommit i utredningen.

Du slår fast att man inte kan bevisa brott och att ytterligare utredning inte kan antas förändra bevisläget. Har ni genomfört hussrannsakan hos personerna?

– Det kan jag inte gå in på.

Ni häktade aldrig personerna. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att slå fast att bevisläget inte kan förändras?

– Det kommer jag inte gå in på exakt vilka utredningsåtgärder som man gjort.

Finns det någon förklaring till varför polisen har valt att stoppa just det här sällskapet den dagen?

– Inte som jag känner till.

Vissa av de här personerna kopplas tydligt till den våldsbejakande vänsterextrema organisationen AFA. Hur har du hanterat den uppgiften i utredningen?

– Nej det är ingenting som varit i fokus under den utredningstid som var, utan det har snarare handlat om att undersöka vilka faktiska omständigheter som det finns bevis för.

En känt våldsnätverk färdas beväpnade i grupp i närheten av utannonserade demonstrationer när polisen sätter stopp. Vad är det du saknar i bevisingen för att det ska leda vidare?

– Det kommer jag inte kunna. Jag kan inte svara på det eftersom jag inte vill gå in på omständigheterna i utredningen.

Det är nog många som ställer sig frågan hur ni resonerar vid Åklagarmyndigheten när gäng färdas beväpnade just den dagen och sedan läggs allt ned.

– Man kanske inte ska tolka det som att alla personerna som satt i bilen hade vapen på sig liksom. Det var lite mer komplext.

LÄS ÄVEN: SR förfärade över att Trump vill terrorstämpla våldsbejakande vänsterextremister

authorimage