➤ Åklagaren i målet gick emot Åklagarmyndighetens riktlinjer och återkallade utvisningsyrkandet. Samtidigt ansöker en av knivmännen nu om ett nytt uppehållstillstånd i Sverige – inifrån häktet.

Igår uppmärksammade Samhällsnytt en knivattack på en SFI-lektion i Malmö då två nyanlända från Syrien angrep en annan elev som reagerade på störande beteende från en av dem. Knivattacken resulterade i en allvarlig skada för ynglingen som fick en artär i armen avskuren och hade kunnat förblöda utan akut operation. Fallet fick sitt rättsliga efterspel i mitten av december då de två gärningsmännen dömdes till 1 år och 4 månaders respektive 2 års fängelse.

LÄS MER: Bad SFI-elev dämpa sig – blev stucken med kniv under lektion

Den omständighet som flera av Samhällsnytts läsare reagerat på är att åklagaren inte yrkade på utvisning av gärningsmännen. Detta trots deras relativt korta tid i Sverige och brottets allvarliga karaktär. Samhällsnytt ringde åklagaren i fallet, Michelle Stein vid Malmö åklagarkammare, och frågade varför hon inte yrkade på utvisning.

– Jag hade inledningsvis ett yrkande på utvisning, men sedan återkallade jag det. Och det var med anledning av uppgifter som stod på pappren från Migrationsverket.

Vilka uppgifter var det?

– Det är bland annat att det finns verkställighetshinder mot Syrien.

Hur går det att bedöma vilka verkställighetshinder kommer att föreligga mot Syrien om två år när de blir frigivna?

– De kommer att bli villkorligt frigivna efter två tredjedelar av sina respektive straff. Och det är min bedömning att läget inte kommer att förändras då. Och det är därför jag återkallade yrkandet.

I Åklagarmyndighetens Rättslig promemoria 2013:5 ”Utvisning på grund av brott” står dock uttryckligen att i fall som gäller längre fängelsestraff och personer som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet i Sverige bör åklagaren framställa ett yrkande om utvisning och överlämna bedömningen till domstolen – istället för att bedöma själv.

När Samhällnytt konfronterar Michelle Stein med detta säger hon följande:

– Det är en bedömning som jag har gjort.

Men den strider mot det som står i åklagarens handbok?

– Ehm… det är en handbok… som vi har. Och jag har inledningsvis framställt yrkandet, men sedan har ju domstolen ändå att beakta verkställighetshinder. Och då har jag valt att göra det.

 

Hur kan du föregå tingsrättens bedömning i det här fallet och bara stryka utvisningsyrkandet?

– Det är en bedömning jag har gjort. Jag kan välja att yrka på utvisning och jag kan också välja att inte yrka på utvisning. Och jag kan göra som i det här fallet, att gå på Migrationsverkets yttrande och återkalla utvisningsyrkandet.

Anser du att det är rimligt att utländska medborgare som gör sig skyldiga till sådana allvarliga brott stannar kvar i Sverige efter frigivningen?

– Det är ingenting jag kommer att besvara. Jag har gjort en bedömning som jag menar är i enlighet med praxis.

Jag förstår fortfarande inte hur det du har gjort går ihop med Åklagarmyndighetens rekommendationer som du ska förhålla dig till?

– Jag har svarat på din fråga.

Nej, det har du inte gjort.

– Jag har svarat hur jag har agerat och hur jag valt att agera i den här frågan. Min anledning till varför jag har valt att återkalla utvisningsyrkandet är att Migrationsverket hade uttryckt sig så som de gjort i sina yttranden. Och de yttrandena hade jag inte när jag väckte åtal.

LÄS ÄVEN: Knivhugg mot hjärta på ”Sveriges bästa bibliotek”

Åklagaren hänvisade till Migrationsverkets yttranden i fallet som anledning till varför hon har valt att inte yrka utvisning. Samhällsnytt har tagit del av handlingarna som kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länkar: Malmö_TR_B7448-17_Aktbil_112 och Malmö_TR_B7448-17_Aktbil_127

I yttrandena konstateras vilka verkställighetshinder det finns mot Syrien i dagsläget. Det görs dock ingen framåtsyftande bedömning av hur situationen kommer att se ut i framtiden. Men när vi återigen ringer Michelle Stein vill hon inte svara på våra frågor:

– Jag kommer inte lämna några ytterligare kommentarer.

Men du sa ju att du grundade din bedömning på de här yttrandena – och av dem framgår att Migrationsverket inte har gjort någon bedömning av hur läget kommer att vara vid tiden för gärningsmännens villkorliga frigivning.

– Jag kommer inte svara något mer och nu kommer jag att lägga på.

Av Migrationsverkets yttranden till Malmö tingsrätt framgår att en av gärningsmännen, Abed Salameh, har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige och ”absolut verkställighetshinder mot Syrien”. Den andra gärningsmannen, Majd Alsis, fick ett tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen. Den 7 november 2017 – alltså under den tid han befann sig i häktet – ansökte han om en förlängning av uppehållstillståndet. Att döma av att Migrationsverket bedömer att det råder generella verkställighetshinder även i hans fall utifrån hur situationen i Syrien ser ut idag kommer ansökan att bifallas.