Elbolaget Ellevio varnar för att man redan till hösten kan komma bli tvungna att neka de som vill anslutas till elnätet. Stockholm står inför en akut elförsörjningssituation, konstaterar man i en debattartikel i SvD.

I en artikel i början av maj varnade Bloomberg – samma sajt som tidigare uppmärksammat den fallande svenska kronan – för att Sveriges elbrist hotar tillväxten.

LÄS ÄVEN: Elbrist hotar Sveriges tillväxt – eftersatt utbyggnad av kraftnätet orsaken

”Vi befinner oss i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el de närmsta åren, och det finns risk att vi tvingas neka anslutningar redan under hösten 2019”, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio, i ett pressmeddelande.

Befintlig nätkapacitet räcker inte till för att möta den ökade efterfrågan samtidigt som tillstånd och byggande av nya elnät tar lång tid, och när delar av kraftvärmeproduktionen försvinner i förtid saknas tillräckliga alternativ.

För att råda bot på situationen efterlyser Lindehag politiska krafttag varav man pekar ut fyra åtgärder som centrala:

Investeringar i elnäten. Elnätsbolagen måste ha rimliga ekonomiska förutsättningar och långsiktiga spelregler för att kunna investera i nödvändiga nätförbättringar.

Kortare tillståndsprocesser för ny nätkapacitet. I dagsläget kan det ta ett decennium att få tillstånd och bygga en ny stam- eller regionnätsledning.

Lokal kraftproduktion måste ges rimliga förutsättningar.

Utveckla arbetet inom energiöverenskommelsen. Inkludera elnäten, med fokus på att säkerställa de långsiktiga villkoren som möter samhällsutvecklingen.