Malmö kommunfullmäktige vill att äldre Malmöbor ska flytta ihop med så kallade ensamkommande. Men enligt kommunens utredning är det inget de själva vill. Ett bevis för att man misslyckats med integrationen, menar John Roslund (M) som ligger bakom idén.

I mars i fjol fick moderaterna John Roslund och Tony Rahm med sig hela kommunfullmäktige, utom Sverigedemokraterna, på förslaget om att Malmö ska skapa ett speciellt boende för att bryta ensamheten och öka integrationen.

Inspirationen kommer från Sällbo i Helsingborg där äldre och yngre som upplevt ofrivillig ensamhet och utanförskap bor. Där är det meningen att grupperna ska umgås minst två timmar i veckan.

Ingen efterfrågan

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har daglig kontakt med tusentals Malmöbor som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. I grunden är man positivt inställda till idén men frågetecken finns också.

”Förvaltningen har utifrån sina erfarenheter sett att det finns en mycket liten efterfrågan bland äldre av denna typ av boendeform. Målgruppen uttrycker snarare att de vill bo med andra äldre”, konstaterar förvaltningen.

Trevliga mörkklädda unga

– Det här är inte tänkt att ersätta alla andra boenden. Det ska vara ett komplement, säger initiativtagaren John Roslund (M) till Sydsvenskan.

– Här talar vi inte om äldre som är i dåligt skick. Men hela Malmö är fullt av friska och pigga äldre som är ensamma. De skulle må bra av att upptäcka unga i mörka kläder med kapuschong som är hur trevliga som helst.