En äldre kvinna i Skåne som föll och bröt överarmen tvingades gå ett halvår utan operation. Detta eftersom läkaren sjukanmält sig och sjukhuset hade långa kötider.

Det var i september förra året som kvinnan skadade sig och sökte vård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. På akuten fick hon ett stödförband och skickas sedan hem. Vid ett återbesök ett par dagar senare bedömde en läkare på ortopeden att en lämplig behandling var att kvinnan behöll förbandet mellan sex till tolv veckor, rapporterar Lokaltidningen.

Det framgår av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att kvinnan två veckor senare gjorde ytterligare ett återbesök hos ortopeden i vilket en annan läkare bedömde läkningsprocessen och konstaterade att frakturen hade försämrats.

Vid ännu ett återbesök slår en tredje läkare fast att frakturen inte har läkt och tar beslut om fortsatt behandling med stödförbandet. I anmälan till IVO skriver en anhörig till kvinnan följande:

Detta betyder att läkaren, två månader efter frakturen, ser att det inte läker, men beslutar att fortsätta behandla henne med ortos.

Skickades fram och tillbaka

Det visar sig att det ska dröja hela fyra månader innan en röntgen genomförs där läkare återigen konstaterar att skadan inte är läkt. Vidare beslutar läkaren att byta ut stödförbandet och meddelar att en operation måste genomföras för att åtgärda frakturen.

En operationstid bokas in först 13 veckor senare men operationen blir inte av då heller. I stället får kvinnan när hon anländer till sjukhuset veta att läkaren är sjuk och att operationstiden är uppskjuten på obestämd tid. Dagen därpå får kvinnan en ny operationstid inbokad sex veckor senare vilket hennes anhörig kritiserar:

Tryggheten/tilliten för vården är sedan länge bortblåst, men att ge en vård som inte bygger på respekt för människan, ställa in en operation samma dag den är planerad och fortfarande inte helt ha bestämt vilket metod som ska användas, att växla mellan en mängd olika läkare med olika åsikter och olika uppfattningar om samma situation är direkt farligt.

Anhörig: ”Om hon inte haft familj?”

Kvinnans anhörig som har engagerat sig med anmälan frågar IVO hur kvinnan hade klarat sig om hon inte haft barn och barnbarn som assisterade henne med dusch, handling, städning och tvätt under dessa 25 veckor.

Det framgår att IVO har kritisera Skånes universitetssjukhus för det långa vårdförloppet och väntetiden.