I flera kommuner har avlidna i covid-19 hittats ensamma på äldreboenden. Nu får flera kommuner och privata utförare kritik från Ivo för sin coronahantering på äldreboendena.

Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, medger att de ”ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden, framförallt kring bemanning och kompetens”.

Delat kommunalt och regionalt ansvar

Ett problem som identifierats som orsak till att de äldre på boendena hamnar mellan stolarna är att ansvaret för dem är delat. Själva äldreboendena drivs i kommunal regi (av kommunen själv eller privat utförare) medan däremot den vård som de äldre på äldreboendena behöver är regionens (tidigare landstingets) bord.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktade nyligen skarp kritik mot samtliga regioner för allvarliga brister i vilken vård som ges, i synnerhet till covid-sjuka. Nu har myndigheten även granskat de delar som är kommunernas ansvar. I 55 kommuner har man gjort en journalgranskning på äldreboenden i såväl kommunal som privat regi.

Det man hittat är underbemanning på en nivå som inte inte är acceptabel och detsamma gäller tillgången på medicinsk utrustning. I de grövsta fallen har det inte bara varit brist på sjuksköterskor på äldreboendena, utan de som funnits har dessutom fått order att inte besöka covid-patienter.

Ingen satt vak – dog ensamma i covid

För de svårast sjuka och döende äldre i covid-19 har det heller inte funnits annan omvårdnadspersonal som kunnat sitta vak. Detta har i flera fall, i bland annat Eskilstuna, Katrineholm och Kramfors, lett till att äldre lämnats att dö ensamma på rummen och senare hittats avlidna av annan personal.

I andra fall har personal- och kompetensbrist medfört att patienterna inte har fått den behandling som läkare ordinerat. Det har även slarvats med journalföringen.

Bristerna är så allvarliga att Ivos generaldirektör Sofia Wallström känt sig föranlåten att gå ut med ett pressmeddelande om vad lagen föreskriver om rätt till vård. Hon skriver bland annat: ”Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi”.

Regioner slår ifrån sig kritik

Kommunerna har nu på sig till den 15 mars att inkomma med redovisningar på hur man tänkt åtgärda bristerna. För regionerna löpte tidsfristen för att svara ivo ut i mitten av januari. I de svaren slår flera regioner ifrån sig kritiken och menar att Ivo överdrivit.

I stället för att ta till sig kritiken och åtgärda bristerna så att de äldre kan känna trygghet på boendena anklagar regionerna nu Ivo för att vara de som gör de äldre och deras anhöriga oroliga genom att förstora upp mindre problem till allvarliga missförhållanden:

– Vi är oroliga att man skapar oro hos boende och anhöriga. Att man känner oro för den medicinska behandling som man ger på äldreboenden. Är man för generell kanske man skapar en obefogad oro, säger Johan Bratt, chefläkare på Region Stockholm, till SVT.

Ivo har än så länge valt att inte kommentera regionernas kontringsutspel.