Tjänstemän för den amerikanska federala polismyndigheten ICE, med uppgift att skydda USA mot gränsöverskridande kriminalitet och illegal invandring, beordrades i torsdags via epost att omedelbart släppa alla illegala migranter i delstaten Texas. Det rapporterar Law Enforcement Today.

De radikala förändringarna kommer som en följd av ett verkställande beslut utfärdat den 20:e januari, alltså en dag tidigare, av den nytillträdde presidenten Joe Biden. I meddelandet som utgått till myndighetens alla tjänstemän i Texas, beordras ICE stoppa utvisningar samt släppa alla illegala migranter som för närvarande hålls i förvar. Nu råder förvirring då ordern till ICE uppges gå längre än Bidens verkställande order haft för avsikt.

LÄS ÄVEN: 9 000 migranter på väg mot Bidens USA – forcerar gräns efter gräns

Upphäver Trumps skärpta krav

Bidens verkställande beslut syftade till att återgå till de regler som gällde innan 2017, då dåvarande president Donald Trump skärpte kraven för invandring till USA, uppger NBC News.

Bara några timmar efter att Biden tillträdde utfärdade David Pekoske, chef för departement för inrikes säkerhet, ett memorandum som tillfälligt stoppar deportationer under de kommande 100 dagarna, vilket uppges vara praxis när regelverket gällande immigrationshantering ska granskas. Inte heller det dokumentet innehåller några uppgifter om att illegala invandrare ska släppas ur förvar. Tilläggas kan att människor som utgör ett hot mot rikets säkerhet inte inkluderas i stoppet.

LÄS ÄVEN: Joe Biden i splittrande besked – ska hjälpa alla utom vita män

Går längre än presidentens order

E-postmeddelandet som skickades till alla tjänstemän vid ICE i Texas går således längre än presidentens order. I fredags erhöll Fox News en kopia av meddelandet.

Delar av det lästes upp av Tucker Carlson: ”Från och med midnatt ikväll, stoppas alla utvisningar. Detta inkluderar mexikanska bussrutter, charterflyg och kommersiella flyttningar (tills vidare) … varje enskilt fall ska inkluderas [ingen betydande sannolikhet för avlägsnande inom överskådlig framtid]”. Vidare ges ordern: ”Släpp alla omedelbart”.

Bidens verkställande beslut krävde inte att någon skulle släppas ur förvar, noterar Carlson. Istället, säger han, är meddelandet ett resultat av det kaos som Bidens första dag på jobbet skapat. När så stora policyförändringar införs från en dag till en annan, utan tydliga förklaringar av hur de ska tillämpas, uppstår kaos, konstaterar Carlson.

Under fredagen lämnade Texas statsåklagare, Ken Paxton, in en stämningsansökan mot den nya presidentadministrationen i ett försök att blockera Bidens 100-dagars deportationsstopp. Enligt Paxton strider beslutet mot presidentens konstitutionella skyldighet att verkställa federala lagar och Texas kommer att lida ”irreparabel skada”, skriver Dallas News.