När merparten av rösterna i delstaten Georgia räknats skiljer det endast 0,3 procent mellan sittande president Donald Trump och utmanaren Joe Biden. Alla röster ska därför räknas om. Det meddelande delstatsregeringen på onsdagen.

Det är första gången i delstatens historia som röstsiffrorna varit så jämna att regeln om omräkning aktiverats. Just nu är det Biden som leder med några tusen röster men marginalen är så liten att resultatet kan slå över till fördel för Trump när rösterna räknats om.

LÄS ÄVEN: Staterna där valfusk och oegentligheter misstänks

I Georgia har Trump-administrationen dessutom lämnat in en stämningsansökan om utbrett valfusk, bland annat i form av att för sent inkomna röster har räknats med, vilket man menar strider emot konstitutionen. I första instans avslogs ansökan men det är oklart om sista ordet är sagt i frågan.

Utredning om valfusk tillsatt

Myndigheterna i delstaten uppges trots domslutet ändå ha tillsatt en utredning för att undersöka om valfusk förekommit. statssekreterare Brad Raffensperger lovar att hitta varje olaglig röst, dubbelröst, ogiltig röst från boende i andra stater och röst från icke röstberättigade brottslingar samt varje giltig röst som kan ha blivit oräknad.

LÄS ÄVEN: USA:s justitieminister godkänner utredning av potentiellt valfusk

Det aviseras bli ett omfattande manuellt arbete att för hand och kommun för kommun räkna om varenda röst men lagen kräver detta vid så små marginaler och enligt delstatsregeringen är det en viktig procedur för att upprätthålla förtroendet för valsystemet, i synnerhet som detta ifrågasatts intensivt sedan valdagen.

Ytterligare omräkning kan begäras

Efter den manuella rösträkningen som ska vara klar till den 20 november har båda sidor rätt att begära ännu en omräkning av rösterna, men då genom maskinavläsning.

Det är 16 elektorsröster som står på spel för kandidaterna i Georgia. Även i delstaten North Carolina med 15 elektorsröster är marginalerna små när nästan alla röster räknats, men där är det Trump som har övertaget.

Krävs mer för att Trump ska vinna

Det räcker dock inte för Trump att få dessa två stater för att vinna presidentvalet. Det ger honom endast 248 elektorsröster. För vinst måste Trump erövra ytterligare någon eller några av de stater där mainstreammedia tillskrivit Biden segern men resultaten har ifrågasatts och anklagelser om fusk uttalats.