Alliansen-83773
Inrikes

Alliansen på väg att splittras över regeringsfrågan – C och L kan låta Löfven sitta kvar

Publicerad 10/13/2018
Annons

Vid de presskonferenser som de fyra Allianspartiernas ledare var för sig höll under lördagen framkom att någon regering bestående av färre än alla fyra Allianspartierna inte kan accepteras av L och C. Björklund och Lööf vill hellre se koalitionsregeringar över blockgränsen och kan tänka sig låta Löfven sitta kvar. Det viktigaste sades vara att inte ge SD något inflytande. Kristersson ämnar imorgon söndag meddela talmannen att han misslyckats med uppdraget.

Efter en veckas sondering på uppdrag av talmannen konstaterade Moderatledaren Ulf Kristersson att en regelrätt Alliansregering inte kan bildas. Detta då Socialdemokraterna sagt blankt nej till att låta en sådan regering tillträda och C och L sagt blankt nej till att i stället ta stöd av Sverigedemokraterna.

Den andra sonderingsveckan skulle Kristersson ägna åt försök att hitta andra möjliga regeringskonstellationer. På fredagen gick M-ledaren ut i ett Facebook-inlägg och aviserade en enpartiregering bestående av endast Moderaterna och de övriga Allianspartierna som stödpartier men med option för dem att senare ansluta sig genom en regeringsombildning.

Facebook-utspelet har väckt viss förvåning hos de andra Allianspartierna eftersom man inte fått någon information från M om det och hade uppfattningen att sådana lösningar skulle diskuteras vid ett inplanerat möte på måndag. Under lördagen har samtliga Allianspartiers ledare hållit presskonferens och var och en för sig tillkännagett vilka regeringslösningar man kan tänka sig. Både C och L avvisar en M-enpartiregering.

L-ledaren Jan Björklund meddelade att han som första alternativ nu i stället ser en bred blocköverskridande regering bestående av alla fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna. Som andra alternativ lade Björklund fram det han kallade en ”tysk lösning” med en koalitionsregering bestående av endast Moderaterna och Socialdemokraterna med externt stöd från hans eget och andra partier.

Som tredje alternativ föreslog L-ledaren en ”Stockholmslösning” där Alliansen bildar regering ihop med Miljöpartiet. En sådan regering kräver dock stöd från ytterligare något parti.

Någon lösning som inbegriper samtal eller förhandlingar med Sverigedemokraterna kunde Björklund inte under några omständigheter tänka sig. Han sa att han hellre låter Stefan Löfven sitta kvar som statsminister.

C-ledaren Annie Lööf var ännu tydligare med att hon nu kan tänka sig att lämna Alliansen och ingå i en S-ledd regering med Stefan Löfven som fortsatt statsminister. Beskedet kontrasterar skarpt emot vad Lööf tidigare sagt. Ulf Kristerssons Facebook-förslag gav hon kalla handen.

Även för C-ledaren var det viktigaste att nu hålla Sverigedemokraterna utanför allt politiskt inflytande över regeringspolitiken. För att förhindra det kan Lööf tänka sig att låta Löfven fortsätta regera.

KD-ledaren Ebba Busch Thor uttryckte under sin presskonferens besvikelse över Björklunds och Lööfs nej-besked till Ulf Kristerssons förslag på en M-enpartiregering. Busch Thor menade att de två Allianskollegorna nu spolierat möjligheten att bilda en regering under nästa vecka.

En sådan regering skulle dock, även om det inte sagts rent ut, möjliggjorts genom passivt stöd från Sverigedemokraterna. Tanken har varit att L och C skulle kunna tolerera ett sådant SD-stöd om de själva inte sitter med i regeringen. SD skulle å sin sida kunna tolerera en sådan regering eftersom C inte skulle ingå i den. SD har tidigare deklarerat att man inte kan stödja en regering där C ges inflytande över migrationspolitiken.

Busch Thors förutsägelse om att en M-enpartiregering, eller eventuellt en M+KD-regering skulle ha kunnat tillträda i nästa vecka om L och C inte avvisat det alternativet, förutsätter dock att den skulle fått SD:s välsignelse. Det är något man inte ännu försäkrat sig om

Eftersom Kristersson fortsatt inte vill samtala med SD och ingen konkret regeringspolitik har presenterats som SD kan ta ställning till är det inte självklart att en sådan regering skulle kunnat tillträda. Det är långt ifrån säkert att en M- eller M+KD-regering skulle kunna utforma en politik som både SD och C+L skulle kunna acceptera.

Även M-ledaren Ulf Kristersson uttryckte under sin presskonferens besvikelse över beskeden från Björklund och Lööf. Han ska träffa talmannen imorgon söndag. Han kommer då enligt egen uppgift att meddela att resultatet av sonderingarna är att han misslyckats med uppdraget och att talmannen får skicka stafetten vidare till någon annan hugad regeringsbildaraspirant.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons