Karlskoga kommun i Örebro län har ändrat ansökningsreglerna till förskolan från årsskiftet. Med hänvisning till ”boendesegregation” har man tagit bort möjligheten för föräldrar att välja förskola. Beslutet kritiseras för att tvinga föräldrar att använda sina barn som integrationsverktyg för invandrare i problemområden.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat hur flera kommuner har, och andra överväger, att stänga ned skolor i så kallade utsatta områden för att sedan skicka eleverna till andra skolor. Detta för att blanda dem med elever på betydligt lugnare skolor med bättre resultat.

LÄS ÄVEN: Kommuner satsar på blandade skolor för att förbättra resultaten i utsatta områden

Tidigare i veckan meddelade Barn- och utbildningsnämnden i den Alliansstyrda kommunen Karlskoga att ansökningsreglerna vid placering av barn i förskola och pedagogisk omsorg ändras från den 1 januari 2021 och ska pågå under en försöksperiod på tre år.

”Förståelsen för mångfaldssamhället utvecklas naturligt”

Kommunen argumenterar för att boendesegeration har stor påverkan vad gäller integrationen i det svenska samhället. Enligt makthavarna är ”förskolan en plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utvecklas naturligt”.

Föräldrar kommer inte kunna välja vilken skola deras barn ska gå i utan enbart ett geografiskt område. Vidare framgår det att föräldrar som önskar begära ett byte av förskola för sitt barn inte kommer att beviljas detta.

Kritiseras för att vara integrationsåtgärd

I sociala medier är det många som har reagerat på de nya ansökningsreglerna som man menar tvingar föräldrar att överlåta sina barn till kommunens integrationsprojekt.

S vill göra förskola obligatorisk från två års ålder

I oktober rapporterade Samhällsnytt om en motion från elva socialdemokrater som förespråkar en obligatorisk förskola från två års ålder. Detta motiverar man bland annat med att det skulle öka jämställdheten och integrationen.

LÄS ÄVEN: ”Nyanlända” ges förtur när de ska välja skola i Göteborg