Tidningsredaktionerna får allt svårare att hitta kvalificerade medarbetare och allt färre kompetenta personer söker sig också till landets journalistutbildningar. Branschen beskriver själv situationen som ”alarmerande” och mediejätten Bonnier News har kallat till stort krismöte.

I takt med att de traditionella medierna i Sverige alltmer upphört med att skilja på ”news och views” och i stället börjat ägna sig åt vinklad så kallad ”agendasättande” journalistik har ett redan tidigare lågt förtroende för media minskat ytterligare hos allmänheten.

En annan konsekvens är att redaktionerna inte längre ses som attraktiva arbetsplatser för personer intresserade av traditionell nyhetsjournalistik. Det man drar till sig är i stället förmågor med mer aktivistiska intressen som söker en plattform för att nå ut med sin agenda.

Bonnier News kallar branschen till krismöte

Bland dessa finns dock inte tillräckligt många som kvalificerar sig till landets journalistutbildningar eller för att täcka medieredaktionernas personalbehov. På Bonnier News – vars flaggskepp Dagens Nyheter gått i bräschen för kursändringen från konsekvensneutralitet till agendajournalistik – beskriver man situationen som ”alarmerande” och har kallat företrädare för branschen till krismöte.

– Det är svårare att få tag på journalister nu och det blir mer och mer alarmerande för varje år, berättar Elsa Falk, kommunikationschef på Bonnier News.

Särskilt besvärligt blir det för redaktionerna när det som nu börjar dra ihop sig till semestertider. Att hitta vikarier som kan journalistjobbet är nästan omöjligt. Men problemet existerar och växer även för årets övriga månader.

Tidigare hade åtminstone storstadstidningarna en stor attraktionskraft medan landsortspressen fick kämpa mer för att rekrytera. Idag har även de nationellt täckande Stockholmsmedierna problem att få tag på kompetens.

Allvarligt då ”fri journalistik aldrig varit viktigare än nu”

Enligt Elsa Falk på Bonnier News är detta särskilt allvarligt då ”fri journalistik och det fria ordet väl aldrig har varit viktigare än nu”. Dit räknar hon dock inte de många fria initiativ inom så kallad alternativmedia som det senaste decenniet etablerat sig i Sverige och tagit stadigt ökande läsarandelar från bland annat Bonniers publikationer.

Bonnier och de andra stora mediehusen ska nu brainstorma kring vad man kan göra för att vända den här utvecklingen. Några konkreta förslag har man ännu inte offentliggjort. Några redaktioner aviserar dock att man överväger egna lärlingsprogram där medarbetarna internutbildas.

Tvingas anställa personer utan utbildning och erfarenhet

Under tiden kommer rapporter om hur allt fler medier tvingas anställa personer som saknar journalistisk kompetens. En av dessa är
Östgöta Correspondenten som nu anställer vikarier som helt saknar både journalistutbildning och journalistisk erfarenhet.

Det är inte första året som Corren, en av landets största landsortstidningar, får nöja sig med outbildade medarbetare, det har man tvingats till sedan 2015. Inte heller är man ensam i den sitsen. Krismöteskallande Bonnier News har också problem att hitta sommarvikarier till sina fordom prestigefyllda tidningar Expressen, Dagens Nyheter och Dagens industri.

– Förr fick vi massor av ansökningar och sen har vi sett hur det undan för undan sinade, berättar en bekymrad Maria Kustvik, chefredaktör för Östgöta Correspondenten, för Kulturnyheterna på statstelevisionen.

Även journalistutbildningarna tappar attraktionskraft

Ett skäl till att allt färre söker sig till journalistutbildningarna är att dessa i likhet med tidningarna blivit alltmer politiskt inriktade och allt mindre på att lära ut det neutrala journalistiska hantverket. Det tilltalar inte alla.

Maria Kustvik på Corren försöker, intervjuad av statstelevisionen, vända nödvändigheten till en dygd. I likhet med när man kvoterar in personer med invandrarbakgrund menar hot att det är ”en möjlighet att få in fler perspektiv” att redaktionen i allt större utsträckning kommit att bestå av en brokig skara där allt färre kan det journalistiska hantverket.