Det är idag populärt att profilera sig som engagerad för att stoppa det förmenta klimathotet från global uppvärmning. Många aktörer gör det i sin reklam, ibland utan ha täckning för sina påståenden. Alpina VM i Åre fälls nu för att i sin marknadsföring osant hävdat att mästerskapet är ”fossilfritt”.

Enligt Reklamombudsmannen (RO) for Alpin-VM i Åre med osanning när man marknadsförde sig som ett ”fossilfritt VM”. En anmälare påtalade att det faktum att arrangörerna satsat på ”hållbarhetsarbete” i form av återvinning av visst avfall och transporter med lägre utsläpp långt ifrån innebär att evenemanget är fossilfritt.

I anmälarens skrivelse till RO står: ”Fossilfri betyder rimligen fri från fossila råvaror och energi. Ambitionsnivån för VM i Åre är dock så oändligt långt från fossilfri och rubriken är tveklöst missledande.”

Arrangörerna i Åre har i svar till RO försvarat sig med att ”fossilfritt VM” inte ska tolkas som att evenemanget är fossilfritt utan som att man har som en långsiktigt målsättning att bli fossilfria någon gång i framtiden.

RO har dock gått på anmälarens linje och anser att gemene man sannolikt uppfattar påståendet ”fossilfritt VM” som att mästerskapet faktiskt skulle vara just det. Man fäller därför arrangörerna för vilseledande reklam.

Enligt beräkningar gör en alpin skidåkare på elitnivå i Sverige ett fyra gånger högre CO2-avtryck än en genomsnittlig svensk, vilket är mycket långt från fossilfritt.

Alpina landslaget klimatprofilerar sig med matlagningsrecept
Det svenska alpinlandslaget har också profilerat sig som klimatengagerade bland annat genom att som en del av sitt ”intensifierade miljöprojekt” skicka förslag på ”klimatsmarta matlagningsrecept” till skidhotellens kök och använda särskilda duschmunstycken när man duschar efter träning och tävling.

Ett framskjutet argument relaterat till skidåkning för det alpina landslagets projekt har varit att hänvisa till larmen i media om att alpernas glaciärer smälter till följd av människans sentida utsläpp av koldioxid i atmosfären. Kritiker menar dock att det är en falsk beskrivning och påtalar att glaciärerna dragit sig tillbaka ända sedan 1700-talet då den så kallade lilla istiden tog slut.