I dagsläget finns det adresser som i polisens system är ”flaggade” som potentiellt farliga. Dit åker inte polisen utan förstärkning. Men ambulanser får inte ta del av samma information – och i Stockholm har ambulanspersonalen hittills varit tvungna att åka fram till adresser där situationen upplevts som hotfull.

För ambulanspersonal i Sverige kan vissa utryckningar innebära stor fara. I dagsläget får ambulans tillfälligt avstå från att åka fram till en adress om personalen bedömer att det är riskfyllt. De kan då be om polishjälp.

Men om polisen inte har möjlighet att bistå ambulansen vid tidpunkten så har inte ambulansen rätt att avstå. Om ambulansen ändå avstår kan det räknas som arbetsvägran – vilket kan leda till uppsägning. Detta innebär en osäker arbetsmiljö för ambulanspersonalen.

– Det har kunnat tolkas som arbetsvägran att inte fullfölja uppdraget, säger Emil Skoglund, huvudskyddsombud vid Aisab, stockholmsregionens eget ambulansföretag, till Mitt i.

Nu ska det bli ändring

Tidigare i år varnade de fackliga organisationerna för skyddsstopp om inte arbetsmiljön för ambulanspersonalen blir säkrare. Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud använder sig av den lagstadgade rätten att bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket.

Nu har de tillsammans med regionen och de ambulansföretag som kör för regionen tagit fram nya riktlinjer. Framöver ska det vara tydligt att ambulans inte ska åka fram till en adress utan polis – om personalen upplever situationen som hotfull.

Skyddsombudet Emil Skoglund vill även att ambulanspersonalen ska få tillgång till patientjournalerna, eftersom aggressivt beteende journalförs. Detta är möjligt i flera andra av landets regioner – men inte i Stockholm. Ambulansen i Stockholm önskar även få ta del av vilka adresser som är ”flaggade”, precis som polisen, men för att det ska vara möjligt krävs en lagändring.

LÄS ÄVEN: Ambulanspersonal attackerade vid insats