Under fjolåret ökade antalet amerikaner som sade upp sitt amerikanska medborgarskap med 237 procent. En av förklaringarna till den kraftiga ökningen sägs vara president Joe Bidens planer på att öka skatten.

Enligt Business Insider är det framför allt välbärgade som inte längre vill vara amerikaner. 2020 tog 6 707 stycken beslutet. Ökningen har pågått sedan 2016, med en dipp 2019, men steg alltså kraftigt under fjolåret.

Sedan tidigare sägs det amerikanska passet ha förlorat en avsevärd del av sitt värde. Några av de andra skälen till ökningen ska vara hanteringen av pandemin, generell social oro och – kanske det främsta skälet – presidentvalet.

Nästan en miljon extra per år

President Joe Bidens administration har föreslagit skattehöjningar för de mest välbärgade för att kunna finansiera satsningar på infrastrukturen. Förslaget skulle innebära nästan en fördubbling av nuvarande nivåer. Enligt en rapport skulle den en procent som tjänar mest betala ytterligare 100 000 dollar, omkring 870 000 kronor, per år.

I dagsläget finns dock inget som tyder på att förslagen blir verklighet då man inte lyckats komma överens, alternativt att nivåerna man beslutar om blir avsevärt lägre.