Den amerikanska signaspaningsorganisationen NSA – en kraftfull version av FRA i Sverige – har under flera år ägnat sig åt spioneri mot toppolitiker och högt uppsatta tjänstemän i Sverige, Norge, Tyskland och Frankrike. Danmark uppges ha bistått USA i verksamheten genom att upplåta resurser och territorium till NSA.

Uppgifterna har grävts fram i ett internationellt samarbete mellan SVT, DR, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung och Le Monde. Spioneriet dokumenteras i en hemligstämplad dansk försvarsutredning med kodnamnet ”Operation Dunhammer” som journalisterna kommit över.

Pågick under flera år

Spionverksamheten har enligt dokumenten pågått under åren 2012 och 2014, något som även bekräftas av andra källor. Konkreta namn på svenska politiker och höga tjänstemän nämns i handlingarna men utelämnas när medierna nu går ut med avslöjandet. Spioneriet har vid sidan av politiken också riktats mot nyckelaktörer inom det svenska näringslivet.

Utöver de som namngivits i utredningen är det oklart vilka och hur många i Sverige som varit föremål för NSA:s närgångna intresse. Delar av materialet har offentliggjorts tidigare, däribland att NSA bedrivit spionage mot svensk försvarsindustri och den tillverkning stridsflygplan på Saab men nya uppgifter visar att spioneriet varit betydligt mer omfattande.

Spionage även i andra länder

Samma typ av spionverksamhet har dessutom bedrivits mot toppolitiker och höga tjänstemän i Norge, Tyskland och Frankrike. Ingen från NSA vill svara på medias frågor och även den danska underrättelsetjänsten som varit inblandad i verksamheten håller tyst.

Den danska regeringen har dock utfärdat en skriftlig kommuniké i vilken försvarsministern skriver att man inte vill spekulera kring de mediauppgifter som är i omlopp men allmän anser att systematisk avlyssning av nära allierade av det här slaget är oacceptabelt.

Omstridd myndighet

NSA har sedan de muslimska terrordåden i USA 2001 fått kraftigt utökade resurser och befogenheter. Den federala myndighetens verksamhet har kritiserats för att vara alltför långtgående och integritetskränkande och delvis även olaglig men har försvarats med att den behövs för att möta det ökade terrorhotet.

En liknande diskussion rasade i Sverige för drygt tio år sedan i samband med att den så kalla FRA-lagen skulle antas som ger Försvarets Radioanstalt, en svensk motsvarighet till NSA, kraftigt utökade rättigheter till signalspaning på bland annat Internet.