➤ TYSKLAND Enligt en rapport från det tyska parlamentets juridiska experter hade förbundskansler Angela Merkel inte befogenhet att öppna upp landets gränser för den dryga miljon migranter som kom till Tyskland 2015 och därefter.

Enligt rapporten bör beslutet ha tagits av parlamentet och inte Merkel själv. Man hänvisar till en dom i en federal konstitutionsdomstol avseende migranter och deras familjer i Tyskland, där man konstaterar att parlamentet är skyldigt att besluta om, och i vilken utsträckning, andelen utlänningar av befolkningen ska förändras som en följd av invandring.

Merkels beslut kan med andra ord ha varit olagligt.

I en intervju på The Rubin Report nyligen säger den brittiske författaren Douglas Murray, som skrivit boken The Strange Death of Europe, att en av anledningarna till Tysklands vidöppna gränser 2015 var att man inte ville att fotografier på tyska soldater som stoppar migranter skulle spridas över världen.