Från 1 542 anmälningar 2009 till 4 623 i fjol. Trots den kraftiga ökningen är det få lärare som förlorar legitimationen. Situationen skapar emellertid stress och oro på många skolor där man i vissa fall tvekar inför att ingripa av rädslan för att bli anmäld.

Av de 4 623 anmälningarna 2019 ledde endast fem fall till att lärare förlorade sin legitimation. En som märkt av den ökade benägenheten att anmäla är 50-årige Erik Oscarsson, grundskolelärare i matematik och NO som mestadels undervisat på högstadiet.

– I dag hotar elever betydligt oftare än förut med att de ska anmäla mig, de är mycket väl medvetna om sina rättigheter. Jag försöker att inte hetsa upp mig, det gäller att inte ta det för personligt utan vila trygg i att man inte har gjort några fel, även om man skulle råka bli anmäld, säger han till Läraren.

Han menar att en anmälning till Skolinspektionen är inget att vara rädd för då det innebär att ärendet granskas – betydligt bättre än att skolan och ledningen blir undfallande.

Sociala medier

Vidare tror han att upphetsade föräldragrupper får bränsle på sociala medier och att felet ofta är bristen på kommunikation mellan vuxna samt att elever i bland kan spela ut föräldrar mot lärare för att klara sitt eget skinn.

Används som hot

På Lärarförbundet säger vice ordförande Maria Rönn att möjligheten att anmäla kan användas som hot snarare än en lösning och att drygt hälften av alla lärare har tvekat att ingripa i en situation på grund av rädsla för att bli anmäld.