Antalet fall ökar dramatiskt och går dessutom ned i åldrarna.

– Det är en enorm skillnad i attityden till lärare, säger Ulla Nyström Theander, rektor på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, till SVT Nyheter.

2012 låg antalet anmälningar om grova fall av hot och våld i grund- och förskola på 327. 2017 hade antalet ökat till 597.

– Skolan följer den allmänna trenden vi ser inom andra delar av samhället. Vi har sett att anmälningarna av detta slaget har ökat generellt sett, säger Kristian Hansson, sakkunnig i frågor som gäller minderårigas arbetsmiljö, skolor och utbildningsfrågor på Arbetsmiljöverket.

Vad ökningen beror på vet man inte, enligt Hansson, som spekulerar i att den kanske kan ha att göra med att hoten och våldet faktiskt ökar.

Fallen som rör hot och våld går dessutom ned i åldrarna.

– Jag kan inte minnas att jag faktiskt fick det alls för fem–sex år sedan från låg- och mellanstadiet. Det förekommer i dag, så det är en tydlig ökning, säger Niklas Haggren, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbund i Härnösands kommun.