➤ Föreslår fri invandring men bor själv i ett överklassområde i Malmö. Det är inte omoraliskt, anser hon. Fick 374 tusen kronor för regeringsuppdraget.

Tidigare idag kunde Samhällsnytt berätta om att den statliga utredaren bakom förslaget om att ge uppehållstillstånd till asylsökande med avslag som inte går att utvisa till sina hemländer, är aktiv inom Asylgruppen i Malmö. Redan i rollen som särskild regeringsutredare fortsatte hon att marknadsföra gruppen genom sitt konto på Facebook:

I en gästkrönika som hon skrivit för organisationen Refugees Welcome är Lundberg öppen med sina avsikter som utredare:

”Jag ska undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Först är jag lite tveksam till att tacka ja, kan min självständighet som forskare bli lidande? Så tänker jag på Aras och andra i hans situation. På våra samtal. Och på hur jag i många år haft privilegiet att få undersöka, försöka förstå. Utredningen kan vara ett litet sätt att ge tillbaka.”

Utredningens förslag,som presenterades idag, innebär, om det går igenom, att asylskäl kommer att spela en ännu mindre roll i framtiden. Det som ska påverka om en person ska få ett uppehållstillstånd i Sverige eller inte, är i stället huruvida det går att utvisa personen tillbaka till hemlandet – ”förutsatt att de inte själva är den avgörande orsaken till att avvisningen inte kunnat genomföras”.

Eftersom någon närmare definition av hur avgörande orsaken ska vara saknas, innebär förslaget en uppluckring av existerande regelverk och införande av i princip fri invandring från de länder dit utvisning i nuläget är omöjlig.

Utredningens resultat kan kopplas till Lundbergs egna åsikter som hon uttryckt i en debattartikel, publicerad av vänstertidningen Skånes Fria i december 2015 som ett svar på aviserade begränsningar i asylmottagande. I artikeln krävde Lundberg bland annat öppna gränser, att alla statligt anställda anlitas för att arbeta med registrering av asylsökande samt att hela det statliga fastighetsbeståndet används för mottagande.

LÄS MER: Utredningsförslag – Den som inte kan utvisas ska få uppehållstillstånd

När Samhällsnytt når henne för en kommentar ursäktar Lundberg sin debattartikel med att det ”var en väldigt speciell situation i Malmö”:

– Då har vi till exempel på Malmö Högskola där jag arbetade tittat på det. Då var det många med mig som diskuterade om hur kan vi bidra. Jag menar att vi skulle kanske kunna bidra med lokaler… Nu blev det inte så.

Kände regeringen till din bakgrund och dina aktiviteter inom Asylgruppen i Malmö när de erbjöd dig att ta det här uppdraget?

– Det vet jag inte… Det är ingenting jag försökte att dölja. Det är bara att googla mitt namn – som jag förutser att du har gjort.

Lundberg säger även att flera personer varit involverade i arbetet. Dock medger hon att hon hade ett inflytande över vilka som valdes till experter:

– När det gäller tillsättningen av experter så hade det varit en dialog som jag fört med departementet. Det är klart att jag har haft ett inflytande, förstås. Det är klart att det har varit viktigt att jag står för utredningens förslag.

När du tillsattes som regeringens utredare jublade organisationen Refugees Welcome över detta:

Refugees Welcome gratulerar Anna Lindberg

Vad anser du om det?

– Jag har ingen uppfattning om det. Om människor tycker att det är bra att jag får uppdrag har jag inga åsikter om det. Det här är en väldigt politiserad fråga – det är kanske därför du också ringer till mig.

Men vad gäller Refugees Welcome är de långt ifrån en opartisk organisation utan de har en tydlig ståndpunkt i frågan…

– Mm… jag kan inte uttala mig om Refugees Welcome.

Men du skrev ju en gästkrönika för dem?

– Just det… Och jag tycker att Refugees Welcome gör fantastiskt bra saker när det gäller flyktingmottagande.

Lundberg medger att hon hade löpande kontakt med flera migranter som vistas i Sverige utan tillstånd under utredningen:

– Det har varit många människor som kontaktat mig under utredningsarbetet, som själva befunnit sig i en ”limbo”-situation. Statslösa palestinier eller irakier är ett välkänt exempel. De vände sig till mig som utredare. Då såg jag det som mitt ansvar att återkoppla till de här personerna vad det gäller vad vi så att säga gör i utredningen.

Tycker du att det finns en risk att dina personliga åsikter kan färga dina slutsatser i den här utredningen?

– Nej, absolut inte. Jag menar att jag är väldigt väl skaffad för att leda den här utredningen. Punkt slut.

Du bor ju i Västra Hamnen i Malmö, ett överklassområde. Är det moraliskt försvarbart att driva den invandringspolitik som slår mest på de utsatta områdena medan du själv bor i ett tryggt område långt ifrån konsekvenserna av den politik som du förespråkar, bland annat med de pull-faktorer du vill skapa?

– Jag delar inte din uppfattning. Det skapar inga pull-faktorer. Det handlar om ett litet antal människor som lever i extrem svår situation.

LÄS MER: Regeringen tillsatte ”öppna gränserna”-aktivist som utredare i migrationsfrågor – föreslår flyktingamnesti

Redan strax efter att Lundberg fick förordnandet i november 2016, JO-anmälde hon polismyndigheten och Malmö stad för deras arbete för att hitta illegala med utvisningsbeslut som samtidigt uppbär försörjningsstöd.

Samhällsnytt har kontaktat regeringskansliet för att få klarhet i frågan om regeringen visste om Lundbergs bakgrund när hon erbjöds uppdraget.  Regeringskansliets kommunikationschef Eva Corp lovar att be någon som är mer insatt i fallet kontakta oss. I skrivande stund har dock ingen från regeringskansliet ringt tillbaka.

Migrationsministerns presssekreterare Joanna Abrahamsson svarar i ett sms följande:

”Jag jobbar för statsråd Fritzon och förmedlar ev intervjuförfrågningar till henne.”

Men när Samhällsnytt ställer frågan får vi inget svar.

Genom ett särskilt beslut av Justitiedepartementets chef Morgan Johansson tilldelades Lundberg ett arvode på 24 tusen kronor per månad som i februari 2017 höjdes till 33.649 kronor. Sammanlagt fick hon 374.913 kronor för sitt uppdrag: